MNF@SmartBit
MNF@SmartBit temelji na modelu "Master Productions Schedulnig" planiranja proizvodnje, ki je določen na nivo tedna. Rešitev je zasnovana kot integracija podatkov med prodajo, nabavo in proizvodnjo ter delovnimi koledarji. V sam proces planiranje je vključeno tudi terminiranje v koledarju ter izmene. Aplikacija je sestavljena in več modulov (Plan prodaje, Potrebe prodaje, Planiranje proizvodnje, Vizualizacija proizvodnje) in tako zagotavlja širok pregled nad potrebami po proizvodih ter enostavno obvladovanje sprememb, s ciljem, zagotoviti dobavo kupcem v dogovorjenem roku, pri tem pa najbolj optimalno izkoristiti kapacitete. Skupaj z MES@SmartBit (zajem podatkov iz proizvodnje) zagotovlja možnost dnevnega obvladovanja dinamike v proizvodnji, v povezavi z OEE@SmartBit (izkoriščenost resursov) ter QUA@SmartBit (področje kvalitete) dobimo povratne informacije o učinkovitosti in kvaliteti proizvodnje.
Sistem je v celoti vezan na produkt Pantheon
MNF@SmartBit & ERP Pantheon sta tehnično ločena informacijska sistema, ki skupaj tvorita koncept, ki povezuje poslovno in proizvodno okolje. MNF@SmartBit uporablja podatke in nastavitve, ki so določeni v ERP Pantehon: uporabniki, pravice uporabnikov, najave in naročila kupcev, stanje in druge informacije o zalogah, delovne naloge, načrtovanje ter ostale podatke, na osnovi katerih se odvija proizvodnja.
Prodaja ima celovit vpogled v potrebe in stanje v proizvodnji
Prodajni službi zagotavljamo vpogled v pokrivanje potreb realizirane prodaje ter ostale podatke za lažje komuniciranje z kupcu (dobavljivost, kvaliteta...). V prodajnem postopku imajo prodajniki na razpolago vse informacije o stanju v proizvodnji ter zalogah polizdelkov in izdelkov. Ob upoštevanju minimalnih zalog in predvidenega časa dobave, ima prodajna služba kvalitetne informacije za sprejemanje svojih odločitev. Prodaja in proizvodnja tako gledata vedno iste podatke, zato neposredna komunikacija med prodajo in proizvodnji ni tako intenzivna.
Celoviti plan proizvodnje podjetja in planiranja po proizvodnih enotah
Iz podatkov (prodaja, interna naročila proizvodnji, back-log, osnovna sestavnica) sistem zagotavlja celovit pregled potreb proizvodov in polproizvodov. Skozi ERP Pantheon se zagotavlja materialna oskrba proizvodnje. Pripravljeni podatki pa zagotavljajo enostaven pristop za planiranje proizvodnje po vrsti proizvodnje ter po koledarju (možnosti različnih koledarjev v povezavi z resursi). Na osnovi tega pripravimo plan proizvodnje na nivoju proizvodnih enot. MNF@SmartBit omogoča terminiranje, kjer pripravimo plan proizvodnje po strojih in operacijah. Hkrati zagotavljamo tudi informacijo po potrebah materiala, ki jih potrebujemo za posamezno operacijo. Iz podatkov terminiranja dobimo tudi potrebe po številu delavcev. Skozi modul Izmen pa je omogočeno, da delavce razporedimo po dnevih, izmanah in resursih.
Plan prodaje

Modul Plan prodaje je namenjen strateškemu delu prodaje, aktivnemu spremljanju trendov prodaje ter na osnovi podatkov ustrezno reagiranje do dobaviteljev ter lastne proizvodnje.

Kot osnova za plan se koristi Načrtovanje v ERP Pantheon in tako skozi Plan prodaje primerjamo Realizacijo-Plan ter izračunavamo razliko. Prodaja vidi svojo prodajo po artiklih, za obdobje 12 tednov v naprej ter skupno prodajo. Primerjava se vrši s planom, dejansko zalogo artiklov ter prodajo po tednih. Na osnovi teh podatkov prodaja dobi informacije, kako dejanska prodaja sledi planu ter kdaj bo določenega artikla glede na plan zmanjkalo, ter ustrezno reagira z kreiranjem naročil dobaviteljem in t.i. internimi nalogi v proizvodnjo. Obe aktivnosti (naročilo dobavitelju ter interni nalog v proizvodnjo), se lahko izvedejo direktno iz tega ekrana.

Potrebe prodaje

Ekran Potrebe prodaje uporabljajo referenti v prodaji, kjer vidijo seznam vseh proizvodov, ki so jih naročili kupci skozi različne kanale in ki jih moramo izdobaviti na določen termin. Podatki so razvrščeni po tednih v naprej in za vsak proizvod spremljamo podatke o naročeni količini, back log-u (naročeno in neizdobavljeno kupcu iz prejšnjega obdobja), internih naročilih, že odpremljeni količini (kreirane dobavnice do kupca), proizvedeni količini (ažuren podatek iz proizvodnje – prevzemi po delovnih nalogih).

S pomočjo tega ekrana operativni izvajalci v prodaji dobijo vpogled v dogajanje v proizvodnji v primerjavi z dejansko prodajo, po tednih spremljajo plan proizvodnje ter za tekoči teden tekočo proizvodnjo. V spodnjem delu ekrana pa je po proizvodih na voljo informacija o potrebah ter zalogi polproizvodov in drugih strateških materialov. Na osnovi vseh teh informacij lahko uspešno komunicirajo s kupci glede terminov dobave.

Planiranje proizvodnje

Orodje Planiranje proizvodnje uporablja vodja proizvodnje kot direktni vpogled po potrebah o proizvodih iz prodajne službe. Planiranje se izvaja po vrstah proizvodnje, tako da se vodja proizvodnje lahko osredotoči le za svojo proizvodnjo. Ob upoštevanju dejanskih zalog, sistem pokaže tudi potrebe po polproizvodih. Iz tega ekrana lahko direktno odpiramo delovne naloge in po tednih tako planiramo dokončno količino proizvodov.

Sistem omogoča različne pomoči planiranja: sistem minimalnih zalog, zmanjšanje potreb za zalogo, upoštevanje logike minimalnih-optimalnih-maksimalnih količin ter planiranje na daljše obdobje.

Pregled zasedenosti kapacitet

Na osnovi plana proizvodnje dobimo direktni vpogled v zasedenost kapacitet, pri čemer lahko urejamo delovni čas za celoten koledar ali za posamezne resurse. Pri pripravi koledarja upoštevamo še izjeme (npr. planirana vzdrževanja strojev in drugi zastoji strojev), ali pa odvisnost kapacitet od drugih dejavnikov (število izvajalcev).

Sistem nam kot rezultat prikaže neto kapaciteto po sesursu (stroju), zasedenost kapacitete in odstotek izkoriščenosti ter seznam Delovnih nalogov, vezanih na določen resurs. S tem vodja proizvodnje dobi direktni vpogled v zasedenosti kapacitet.

Terminiranje

Vsak delovni nalog ima planiran začetni in končni datum (grobi plan proizvodnje). V modulu Terminiranje na osnovi tedenskega plana proizvodnje, terminiramo operacije na posameznem delovnem nalogu na dan in uro natančno. Terminiranje izvajamo enostavno s pomočjo miške in pozicioniranjem posamezne operacije na določen resurs (stroj v proizvodnji). S tem operacijam spreminjamo oz določamo začetne in končne termine, zaporedje operacij in tako natančno določimo kdaj in kaj je potrebno v proizvodnji izdelati. Pri tem ima vodja proizvodnje spremlja zalogo materialov in polproizvodov, ter upošteva še dodatne omejitve (vpliv kvalitete materiala na proizvodnjo, strojelom, pripravljalno-zaključni čas ...).

Skoz omenjeno razporejanje sistem poda informacijo o potrebah izvajalcev, kar je osnova za pripravo izmen po delavcih.

Proizvodnja

V modulu Proizvodnja imamo naslednje področja:

 • Izmene ; v postopku terminiranja sistem pridobi informacijo o potrebah po številu izvajalcev na dan in resurs. Na tej osnovi v modulu Izmene določimo izvajalce po resursih za proizvodnjo.
 • MES ; področje združuje informacije o izmetu, zastojih (določamo upravičene in neupravičene zastoje) in informacije, vnesene skozi MES@SmartBit (informacije o vnesenem delu in prevzemih)
 • OEE in analitika ; analiza učinkovitosti proizvodnje
Pregled in OEE

Na podlagi dejansko opravljenega dela v proizvodnji, se v sistemu zbirajo podatki o:

 • količini izdelanih artiklov
 • količini izmeta in vzroki izmeta
 • zastoji, vzroki ter čas zastojev
 • delavec ali skupina delavcev, ki so opravili operacijo
 • porabljen čas za opravljeno operacijo
 • Skozi povratne informacije o proizvodnji sistem omogoča različne vpoglede v dogajanje proizvodnje: po delavcih, po izmenah, po delavnih nalogih, resursih … .
MNF@Sales
550,00 €/ Uporabnik
 • Plan prodaje
 • Potrebe prodaje
Mesečno vzdrževanje:15,00 € / uporabnik / Mesec
MNF@Planing&Visualization
950,00 €/ Uporabnik
 • Plan prodaje
 • Potrebe prodaje
 • Koledar in zasedenost kapacitet
 • Terminiranje
 • Izmene
 • MES
 • Analiza izmeta
 • Analiza zastojev
 • Analiza proizvodnje
 • OEE
Mesečno vzdrževanje: 23,75 € / uporabnik / Mesec
Več informacij
 • Rešitev je povezana samo z ERP Pantheon © podjetja Datalab d.d.. Za delovanje rešitev MNF-ja je potrebno imeti MNF licenco Pantheona ter ustrezno število Konektor licenc za istočasne uporabnike.
 • Cena nakupa velja za nakup licence. Licenca predstavlja enega hkratnega uporabnika licence. To pomeni, da imate lahko več inštalacij v podjetju, vendar uporaba je omogočena le ustreznemu številu hkratnih uporabnikov.
 • Mesečno naročnina zajema usklajevanje verzij z spremembami in razvojem Pantheona, podporo pri nadgradnjah ter nove verzije rešitve MNF@SmartBit. Naročnina se obračuna na koncu meseca za pretekli mesec. Sistem preveri število uporabnikov in jih obračuna po številu dejanskih uporabnikov. Naročnina se poravna v roku 20-tega v mesecu za pretekli mesec.
Naše reference

zaupajo nam

Skupino Finakos sestavlja več podjetij (Ilkos d.o.o., Špedicija Goja d.o.o., Prons d.o.o in Tiso servis d.o.o.), iz področij proizvodnje, servisa, prevozništva in maloprodaje, zato je bilo izziv najti partnerja, ki pozna vse posebnosti našega poslovanja. Poleg uvedbe ERP Pantheon smo tako v podjetjih uvedli: MNF@ in MES@ v proizvodnji, WMS@, CRM@, Prodajno tablo, ADDon in rešitve povezali z drugimi specifičnimi informacijskimi sistemi.

Mitja Kostanjevec
Direktor in solastnik podjetja, Finakos
Naročite se na 30 minutni brezplačni posvet

  Proizvodne rešitve

  Prodajne rešitve

  Analitika in načrtovanje

  WMS - Skladišča

  Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.

  S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.

  Povpraševanje

  Izpolnite obrazec, mi pa vam bomo poslali ponudbo.

   Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.

   S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.

   Prijava na e-novice

   Prijavi se na e-novice in ostani v stiku.

    Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.

    S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.