MNF@SmartBit
MNF@SmartBit zasniva se na modelu planiranja proizvodnje "Master Productions Schedulnig", koji je određen na nedeljnom nivou. Rešenje je osmišljeno kao integracija podataka između prodaje, nabavke i proizvodnje te radnih kalendara. Sam postupak planiranja takođe uključuje terminiranje u kalendaru i smene. Aplikacija se sastoji od nekoliko modula (Plan prodaje, Potrebe prodaje, Planiranje proizvodnje, Vizualizacija proizvodnje) i tako pruža širok pregled potreba proizvoda i jednostavno upravljanje promenama u cilju obezbeđivanja isporuke kupcima u dogovorenom roku, uz optimalno iskorištavanje kapaciteta. MES@SmartBitom (prikupljanje podataka iz proizvodnje) pruža mogućnost dnevnog upravljanja dinamikom proizvodnje, a u vezi sa OEE@SmartBitom (iskorištavanje resursa) i QUA@SmartBitom (područje kvaliteta) dobijamo povratne informacije o efikasnosti i kvalitetu proizvodnje.
Sistem je u potpunosti vezan za Pantheon proizvod
MNF@SmartBit i ERP Pantheon tehnički su odvojeni informacioni sistemi koji zajedno čine koncept koji povezuje poslovno i proizvodno okruženje. MNF@SmartBit koristi podatke i postavke navedene u ERP Pantehonu: korisnici, korisnička prava, najave i narudžbe kupaca, status i ostale informacije o zalihama, radni nalozi, planiranje i drugi podaci na osnovu kojih se odvija proizvodnja.
Prodaja ima sveobuhvatan uvid u potrebe i stanje u proizvodnji
Odeljenju prodaje pružamo uvid u pokrivanje potreba realizovane prodaje i ostale podatke radi lakše komunikacije sa kupcem (dostupnost, kvalitet ...). U prodajnom procesu prodavci imaju na raspolaganju sve podatke o stanju proizvodnje i zalihama poluproizvoda i proizvoda. Uzimajući u obzir minimalne zalihe i predviđeno vreme isporuke, odeljenje prodaje ima kvalitetne informacije za donošenje svojih odluka. Prodaja i proizvodnja stoga uvek gledaju iste podatke, pa direktna komunikacija između prodaje i proizvodnje nije toliko intenzivna.
Sveobuhvatan plan proizvodnje kompanije i planiranje po proizvodnim jedinicama
Iz podataka (prodaja, interni nalozi proizvodnji, back-log, osnovna komponenta) sistem pruža sveobuhvatan pregled potreba proizvoda i poluproizvoda. Materijalno snabdevanje proizvodnje obezbeđuje se kroz ERP Pantheon. Pripremljeni podaci pružaju jednostavan pristup planiranju proizvodnje prema vrsti proizvodnje i kalendaru (mogućnosti različitih kalendara u vezi sa resursima). Na osnovu toga pripremamo plan proizvodnje na nivou proizvodnih jedinica. MNF@SmartBit omogućava terminiranje, gde pripremamo plan proizvodnje prema mašinama i radnjama. Istovremeno, pružamo i informacije o materijalnim potrebama koje su nam potrebne za svaku radnju. Iz podataka o terminiranju dobijamo i potrebe za brojem radnika. Kroz modul Smene moguće je rasporediti radnike po danima, smenama i resursima.
Plan prodaje

Modul Plan prodaje namenjen je strateškom delu prodaje, aktivnom praćenju trendova prodaje i na osnovu podataka odgovarajućem odgovoru dobavljačima i sopstvenoj proizvodnji.

Planiranje u ERP Pantheonu koristi se kao osnov za plan, a kroz Plan prodaje upoređujemo Plan realizacije i izračunavamo razliku. Prodaja vidi svoju prodaju po artiklima za period od 12 nedelja unapred i ukupnu prodaju. Upoređivanje se vrši sa planom, stvarnom zalihom predmeta i prodajom po nedeljama. Na osnovu ovih podataka prodaja dobija informacije o tome kako stvarna prodaja sledi plan i kada će određeni artikal prema planu postati nedostupan te u skladu sa tim reaguje stvaranjem narudžbi dobavljačima i tzv. internim nalozima u proizvodnji. Obe aktivnosti (narudžba dobavljača i interni nalog u proizvodnji) mogu se sprovoditi direktno sa ovog ekrana.

Potrebe prodaje

Ekran Potrebe prodaje koriste prodavci u prodaji, gde vide listu svih proizvoda koje su kupci naručili putem različitih kanala i koje moramo dostaviti na određeni datum. Podaci su razvrstani po nedeljama unapred, a za svaki proizvod pratimo podatke o naručenoj količini, back-logu (naručeno i neisporučeno kupcu iz prethodnog razdoblja), internim narudžbama, već isporučenoj količini (kreirane otpremnice kupcu), proizvedenoj količini (ažurirani podaci iz proizvodnje - preuzimanja po radnim nalozima).

Pomoću ovog ekrana prodajni operateri dobijaju uvid u ono što se događa u proizvodnji u poređenju sa stvarnom prodajom, po nedeljama nadgledaju plan proizvodnje iz nedelju u nedelju i trenutnu proizvodnju za tekuću nedelju. U donjem delu ekrana su po proizvodima dostupni podaci o potrebama i zalihama poluproizvoda i drugih strateških materijala. Na osnovu svih ovih podataka mogu uspešno komunicirati sa kupcima vezano za datume isporuke.

Planiranje proizvodnje

Alat Planiranje proizvodnje koristi rukovodilac proizvodnje kao direktan uvid u potrebe proizvoda iz odeljenja prodaje. Planiranje se vrši prema vrsti proizvodnje, tako da se rukovodilac proizvodnje može fokusirati samo na svoju proizvodnju. Uzimajući u obzir stvarne zalihe, sistem takođe pokazuje potrebe za poluproizvodima. Iz ovog ekrana možemo direktno otvoriti radne zadatke i po nedeljama planirati konačnu količinu proizvoda.

Sistem pruža različite vrste pomoći u planiranju: sistem minimalnih zaliha, smanjenje zahteva za zalihama, poštovanje logike minimalnih-optimalnih-maksimalnih količina i planiranje na duži period.

Pregled popunjenosti kapaciteta

Na osnovu proizvodnog plana dobijamo direktan uvid u popunjenost kapaciteta, pri čemu možemo organizovati radno vreme za ceo kalendar ili za pojedinačne resurse. Prilikom pripreme kalendara uzimamo u obzir i izuzetke (npr. planirana održavanja mašina i ostali zastoji mašina) ili zavisnost kapaciteta od drugih faktora (broj izvođača).

i procenat iskorištenosti, kao i listu Radnih naloga koji se odnose na određeni resurs. To rukovodiocu proizvodnje daje direktan uvid u popunjenost kapaciteta.

Terminiranje

Svaki radni nalog ima planirani datum početka i završetka (okvirni plan proizvodnje). U modulu Terminiranje na osnovu nedeljnog plana proizvodnje, terminiramo radnje po pojedinačnom radnom nalogu tačno u dan i u sat. Terminiranje se izvodi jednostavno pomoću miša i pozicioniranjem pojedinačne radnje na određeni resurs (mašina u proizvodnji). Ovom operacijom menjamo ili određujemo datume početka i završetka, redosled radnji i tako tačno utvrđujemo kada i šta treba napraviti u proizvodnji. Pri tom rukovodilac proizvodnje nadgleda zalihe materijala i poluproizvoda, te uzima u obzir dodatna ograničenja (uticaj kvaliteta materijala na proizvodnju, mašine, vreme pripreme i završne obrade ...).

Kroz spomenuti raspored, sistem pruža informacije o potrebama izvođača, što je osnov za pripremu smena prema radnicima.

Proizvodnja

U modulu Proizvodnja imamo sledeća područja:

 • Izmene; u procesu terminiranja sistem dobija informacije o potrebama za brojem dobavljača po danu i resursu. Na osnovu toga u modulu Izmene određujemo izvođače prema proizvodnim resursima.
 • MES; polje kombinuje podatke o otpadu, zastoju (utvrđujemo opravdane i neopravdane zastoje) i podatke unesene putem MESa@SmartBita (podaci o unesenom radu i preuzimanju)
 • OEE i analitika; analiza efikasnosti proizvodnje
Pregled i OEE

Na osnovu stvarnih poslova napravljenih u proizvodnji sistem prikuplja podatke o:

 • količini proizvedenih artikala
 • količini otpada i uzrocima otpada
 • zastojima, uzrocima i vremenu zastoja
 • radnicima ili grupama radnika koji su izvršili radnju
 • vremenu provedenom na izvedenoj radnju
 • Kroz povratne informacije o proizvodnji, sistem pruža različite uvide u odvijanje proizvodnje: prema radnicima, prema smenama, prema radnim zadacima, resursima ...
MNF@Sales
550,00 €/ Korisnik
 • Plan prodaje
 • Potrebe prodaje
Mesečno vzdrževanje:15,00 € / Korisnik / mesec
MNF@Planing&Visualization
950,00 €/ Korisnik
 • Plan prodaje
 • Prodajne potrebe
 • Kalendar i popunjenost kapaciteta
 • Terminiranje
 • Smene
 • MES
 • Analiza izmeta
 • Analiza zastoja
 • Analiza proizvodnje
 • OEE
Mesečno vzdrževanje: 23,75 € / Korisnik / mesec
Više informacija
 • Rešenje je povezano samo sa ERP Pantheon © kompanije Datalab d.d.. Za rad MNF rešenja potrebno je imati MNF licencu Pantheona i odgovarajući broj Konektor licenci za istovremene korisnike.
 • Kupoprodajna cena se odnosi na kupovinu licence. Licenca predstavlja jednog istovremenog korisnika licence. To znači da možete imati više instalacija u vašoj kompaniji, ali je dozvoljeno da ih koristi samo odgovarajući broj istovremenih korisnika.
 • Mesečna pretplata pokriva koordinaciju verzija sa izmenama i razvojem Pantheona, podršku za nadogradnje i nove verzije rešenja MNF@SmartBit. Pretplata se obračunava na kraju meseca za prethodni mesec. Sistem proverava broj korisnika i računa ih prema broju stvarnih korisnika. Pretplata se izmiruje do 20. u mesecu za prethodni mesec.
Prijavite se za 30-minutne besplatne konsultacije

  Proizvodna rešenja

  Proizvodna rešenja

  Analitika i planiranje

  Druga rešenja

  Dozvoljavam vam da me obavestite o ponudama u vezi sa SmartBit rešenjima.

  Klikom na dugme „Pošalji“ dozvoljavam SmartBit d.o.o. do otkazivanja, čuvaju i obrađuju moje lične podatke u svrhe koje su ovde detaljno opisane, koje uključuju praćenje mojih aktivnosti na veb stranici i mojih interesovanja u svrhu kreiranja personalizovanog sadržaja i ponuda.

  Potražnja

  Popunite formular i poslaćemo vam ponudu.

   Dozvoljavam vam da me obavestite o ponudama u vezi sa SmartBit rešenjima.

   Klikom na dugme „Pošalji“ dozvoljavam SmartBit d.o.o. do otkazivanja, čuvaju i obrađuju moje lične podatke u svrhe koje su ovde detaljno opisane, koje uključuju praćenje mojih aktivnosti na veb stranici i mojih interesovanja u svrhu kreiranja personalizovanog sadržaja i ponuda.

   Prijava na e-vesti

   Prijavite se za e-vesti i ostanite u kontaktu.

    Dozvoljavam vam da me obavestite o ponudama u vezi sa SmartBit rešenjima.

    Klikom na dugme „Pošalji“ dozvoljavam SmartBit d.o.o. do otkazivanja, čuvaju i obrađuju moje lične podatke u svrhe koje su ovde detaljno opisane, koje uključuju praćenje mojih aktivnosti na veb stranici i mojih interesovanja u svrhu kreiranja personalizovanog sadržaja i ponuda.