Splošno o dodelavah

Izdelali smo nekaj manjših rešitev (Ares postopki), ki so vsi povezani z ERP Pantheon. Gre za manjše dodelave in prilagoditve, ki jih enostavno namestimo na vašo bazo, za uporabnika pa pomenijo dodano vrednost v smislu pohitritve dela oz. omogočajo pregled podatkov za uporabnika prijazen in hitrejši način.

Prodaja

Kontrola zaloge po skladišču 

Dodelava je namenjena pregledu in podatkov o zalogi po posameznem artiklu: trenutna zaloga, minimalna zaloga, naročena količina pri dobaviteljih, prejeta količina od kupcev, količina v proizvodnji, prosta zaloga, nabavna vrednost v primarni valuti in v EUR.

Kontrola prodajnih cenikov

Prodajni službi, vodjem prodaje oz posameznim oddelkom omogoča kontrolo prodajnih cenikov na način, da po posamezni klasifikaciji oz drugih filtrov dobimo vpogled prodajnih cen v primerjavi z nabavno ceno. Osnova za primerjavo je  lahko klasični prodajni cenik (prodajna Kalkulacija), pogodbeni cenik po kupcu ali pogodbeni cenik po tipu subjekta.

Fakturiranje in kontrola odpreme

Modul je namenjen pregledu nefakturiranih dobavnic in pohitreni izdelavi faktur. Sicer v ERP Pantheon fakture kreiramo preko funkcionalnosti dodajanja, kar pa je skozi to dodelavo pohitreno, saj se dobavnice glede na postavljene filtre prikažejo v eni tabeli, iz katere imamo nato možnost pripravljati fakture. Gre torej za obratno logiko v primerjavi z Dodajanjem, kar pa za uporabnika z veliko izdanimi fakturami preglednejše.

Pregled izdaje na dokumentu

Je Ares postopek, integriran z Pantheon tabelami Naročil kupcev in dokumenti Izdaje (dobavnice, računi). Viden je kot tabela na formi dokumenta, ki jih uporabljamo za vnos prejetih naročil kupcev in/ali dokumentih dobavnice oz računa. V tabeli so na nivoju posamezne pozicije dokumenta razvidni podatki:

 • katere dokumente smo kupcu izdali za artikel, na katerem se nahajamo v poziciji dokumenta
 • datum izdaje dokumenta
 • cena na dokumentu 

S tem dobijo prodajni referenti dodatne informacije na osnovni formi ekranskega okna in niso potrebni dodatni kliki skozi gumbi oz menije. 

Pri namestitvi vam predstavimo nastavitve, ki jih v tej fazi določimo skupaj, nato pa le-te vzdržujete in spreminjate sami.

Obarvane pozicije 

Je dodelava, ki vam je v pomoč pri vnosu oz pregledu prejetih naročil. Deluje v povezavi s ERP Pantehon preko parametrov, s katerimi določite, na katerih dokumentih ter za katere vrste materialnih sredstev želite barvno označevanje pozicij. Pri tem imate možnost:

 • da določite barvo besedila pozicije za prodajno ceno (npr. če ima kupec pogodbeni cenik, se besedilo obarva z zeleno barvo, če za kupca velja cena iz kalkulacije identa, se besedilo obarva z modro).
 • da določite barvo celotne pozcicije glede na doseženo razliko v ceni (RVC). Program torej primerja nabavno ceno (nastavljivo polje v parametrih), ter prodajno ceno na dokumentu in izračuna maržo. To maržo zapiše v vrednosti in odstotku v dodatne kolone posamezne pozicije ter glede na določen razpon marže, obarva celotno pozicijo (npr. marža med 20 in 35%, se pozicija obarva rumeno).

Proizvodnja

Kontrola kosovnic ter kalkulacija cen 

Modul nam skozi parametre prikaže seznam proizvodov (iz šifranta osnovnih kosovnic) v obliki tabele, s podatki:

 • kalkulativna vrednost proizvoda 
 • za vsak proizvod prikaže seznam materiala iz osnovne kosovnice ter njegovo vrednost 
 • za vsak proizvod prikaže seznam storitev oz operacij iz osnovne kosovnice ter vrednost operacij

Pri tem imamo pri prikazu cene materiala več možnosti, katero ceno naj upošteva. 

Uporablja se kot kontrolni pregled kosovnic proizvodov ter njihovih kalkulativnih cen. Po pregledu podatkov se cena, ki jo imenujemo kontrolna cena proizvoda, zapiše v šifrant identov, na zavihek Kalkulacija. Pri prenosu kontrolne cene imamo možnost, da izberemo zapis cene samo z materialom oz. z operacijo.

Prijava na e-novice

Prijavi se na e-novice in ostani v stiku.

  Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.

  S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.