MES@SmartBit
MES@SmartBit je informacijski sistem, ki je integriran z ERP Pantheon in tako skupaj tvorita koncept celovite rešitve za zajem in spremljanje podatkov v proizvodnji. Aplikacija deluje na Win terminalih, ki so nameščeni na lokacije v proizvodnji (ali ob posameznem stroju, ali na ključna mesta v proizvodnji). S konfiguracijskimi parametri lahko rešitev prilagodimo različnim panogam in zvrstem proizvodnje. Delavec v proizvodnji lahko na hiter in enostaven način opravi zajem podatkov: prevzem izdelkov, izmet, zastoje ter porabljen čas ; vsi vnosi se opravijo samo z dotikom na gumb (brez miške ali tipkovnice). Zajem podatkov lahko poteka na način Tekočega vnosa dela, ko delavec začetek in konec operacije evidentira s pritiskom na gumb) ali po sistemu Zaključene operacije oz. po zaključku izmene. Oba vnosa se lahko opravita za posameznega delavca ali kot skupinski vnos. Vsi podatki so takoj ob vnosu zapisani v sistem, s čimer so povratne informacije iz proizvodnje takoj na voljo za obdelavo, odločanje in optimizacijo proizvodnega procesa.
Ločena sistema združena v celovit sistem
MES@SmartBit & ERP Pantheon sta tehnično ločena informacijska sistema, ki skupaj tvorita koncept, ki povezuje poslovno in proizvodno okolje. Vsi podatki so postavljeni v okviru logike Pantheona, vključno z blagovnimi prometi, vnosi dela, obračunom delovnih nalogov, kakor tudi analizo izvršenega dela ter koriščenje podatkov o izvršenem delu v obračunu plač.
Celovit nadzor na proizvodnjo in vpogled v učinkovitost proizvodnje
MES@SmartBit povezuje, spremlja in nadzoruje proizvodni proces in zagotavlja pretoke podatkov znotraj proizvodnega procesa. Povratne informacije so lahko takojšnje (direktno iz proizvodnega mesta), ali ob zaključku operacije znotraj izmene oz. ob koncu izmene. Pridobljeni podatki zagotavljajo širok spekter podatkov kot pomoč za direktno upravljanje proizvodnje, kakor tudi boljšo optimizacijo proizvodnega procesa. Učinkovitost dela lahko v vsakem trenutku analiziramo po posameznem delovnem nalogu (njegov status, spremljamo količinsko realizacijo, zastoje) oz. spremljamo doseganje normativov za posameznega delavca. S povratnimi informacijami ter s preostalimi ključnimi kazalniki proizvodnje lahko pravočasno reagiramo na težavo v proizvodnji.
Hitra integracija z ERP Pantheon ter uvedba
Sama integracija rešitve je enostavna in pripravljena skozi parametre. Osnova so delovni nalogi ter Pantheon nastavitve blagovnih prometov, kjer definiramo procesni del. Skozi nastavitve MES@SmartBit povežemo uporabnike s posameznimi vrstami proizvodnje, ter definiramo načine zajema podatkov (opravljeno delo, prevzem izdelkov, zajem izmeta po vzrokih izmeta /skozi delo ali materialno/, zastoji po vzrokih zastoja). Integracija je enostavna in hitra, sama uporaba rešitve pa ne zahteva večjega časa.
Enostavna povezava uporabnikov MES@SmartBit

Pristop uporabnika je določen s PINom za vse uporabnike, ki so vneseni v Personalni mapi ERP Pantheon. Le-te lahko povežemo z posameznimi orodji (RFDI ključi, kartice). Predhodno pripravimo Skupine proizvodnje, ki jih povežemo z vrstami proizvodnje in delovnimi koledarji.

Nastavitve po posamezni vrsti proizvodnje

Za posamezne delovne naloge definiramo posamezne predpostavke, ki določajo vnos dela ter parametre pri vnosu dela, vnos zastojev in izmeta, prevzem proizvodov (vključno z logiko serijskih številk).

Prilagojen vnos skozi Touch screen monitor

Sistem vnosa podatkov temelji na uporabi programa brez tipkovnice ali miške in poteka na enostaven in uporabniku prijazen način. Skozi vnosno polje lahko zajamemo podatke na osnovi bar kode delovnega naloga (ali kombinacije), RDFI kartice, ali skozi priročno touch screen tipkovnico. Podatki, vezani na izbor (delo, odsotnost, izmet, zastoj) določimo skozi gumbe, tako da delavec vnaša le numerične podatke (količine, čas).

Tekoči vnos dela

Skoz tekoči vnos dela MES@Smart se izvaja vnos opravljenega dela na način start/stop. Pri tem definiramo različne vrste dela (Break, Resource SetUp, Resurce start/stop) in tudi različne vrste zastojev, pri čemer delavec izbira med prednastavljenimi parametri. Skozi tekoči vnos lahko izvedemo tudi prevzem izdelkov ter vnos izmeta.

Evidentiranje poteka tako, da se delavec s svojo PIN oznako prijavi na terminal, nato pa skenira črtno kodo delovnega naloga ali izbere delovni nalog iz seznama (funkcionalnost Terminiranje – MNF) in označi operacijo, ki jo bo izvajal. Z dotikom na gumb Prični se mu na ekranu prikaže seznam vrste del in zastojev ter izbere akcijo in tako se prične beležiti čas na to akcijo. Med potekom časa, lahko delavec beleži prevzem izdelkov ter izmet po vrstah izmeta.

Ko zajame vse opravljene akcije, zaključi delo, tako da sistem sešteje vse prevzete izdelke ter v dodatno polje zapiše samo še razliko neprevzetih izdelkov. Ko potrdi vnos se v Pantehon zapišejo podatki o: opravljenem delu (čas in količina dobrih ter slabih kosov), izmetu in zastojih.

Vnos dela ob koncu operacije/izmene

V okoljih, kjer sistem ne omogoča tekočega vnosa dela oz ni smiseln (organizacijske ali tehnične zahteve), je zagotovljen način zajemanja podatkov po sistemu zaključene operacije znotraj izmene oz. vnosa po zaključku izmene.

Evidentiranje poteka po zaključeni operaciji, tako da se delavec s svojo PIN oznako prijavi na terminal, nato pa skenira črtno kodo delovnega naloga ali izbere delovni nalog iz seznama. Označi operacijo ter vnese podatke, ki jih sistem od njega zahteva. Možnosti sta naslednji in sta stvar konfiguracije sistema:

 • Vnos po sistemu čas operacije/količina opravljenega dela operacije; način je primeren, kadar je moženo delovni čas delavca določiti na operacijo (manjše število operacij delavca na izmeno).
  Delavec torej vnese čas izvajanja operacije (Tn ali Tn+Tpz), število dobrih kosov, izmet in zastoje. Iz teh podatkov se izračuna učinkovitost dela delavca.
 • Vnos po sistemu količine opravljenega dela operacije; način primeren, ko je težko razporediti čas dela na več delovnih nalogov ali več različnih operacij znotraj izmene.
  Delavec torej vnese število dobrih kosov, izmet, in zastoje. Na koncu izmene sistem preveri iz števila proizvedenih kosov in normativa za vse vnose v izmeni, koliko normativnega časa je delavec potreboval. To primerja z razpoložljivim časom glede na koledar in izračuna učinkovitost delavca v izmeni.
Skupinsko zajemanje podatkov o delu

V okoljih, kjer na delovnem mestu dela istočasno več delavcev, se na nivoju izmene pripravi evidenca delavcev, ki bodo delali na istem stroju. V tem primeru se beleženje izvaja skozi vnos vodje skupine ter se čas beleži za vse delavce znotraj ene skupine. Pri izračunu učinkovitosti sistem v izračun upošteva vse delavce v skupini.

Prevzem izdelkov

Tudi prevzem izdelkov je zasnovan na način, da se delavec čimmanj ukvarjajo z vnosi podatkov. Delavec se s svojo PIN oznako prijavi na terminal, skenira črtno kodo delovnega naloga ali izbere delovnih nalog iz seznama, ter vnese količino izdelanih kosov. Sistem pri zapisovanju podatkov preverja, ali je ident povezan s serijsko številko ali ostalimi parametri, ki so določeni v ERP Pantheon. Po zahtevani logiki sistem samodejno generira serijsko številko (oz. zahteva vnos), ter izpiše ustrezno EAN nalepko za proizvode.

Izmet

Izmet se lahko zajema po sistemu evidence, vezane na vnos dela, ali kot dokument znotraj blagovnega prometa (prevzem na zalogo), kar določimo s parametri. Vrste izmeta so preddefinirane z gumbi, povezani na posamezno vrsto proizvodnje. Delavec evidentiranje izmeta opravi samo z dotikom na gumb ustrezne vrste izmeta.

Vnos izmeta je omogočen skozi količino izdelkov oz. z vnosom v drugi enoti mere s preračunom v količino. Primer: vnos teže izmeta izdelka.

Zastoji

Zastoji se evidentirajo na Delovni nalog in/ali operacijo ter reurs. Vrste zastojev so preddefinirane po posamezni vrsti proizvodnje. To delavcu omogoča, da pri vnosu zastoja izbira le med opcijami možnih zastojev za določeno vrsto proizvodnje.

Naslednji korak pri zajemu zastoja je analiza, kjer določimo, ali je zastoj upravičen ali ne.

Pregled in urejanje vnesenih podatkov

MES@SmartBit omogoča pregled vnesenih podatkov (prevzemi, opravljeno delo) ; modul je sestavni del aplikacije, torej ravno tako deluje na terminalu v proizvodnji. Glede na pravice uporabnika, je preko terminala možno izvesti tudi storno dokumenta. Omogočeno je tudi, da se iz tega ekrana ponovno izpiše EAN nalepka za proizvod.

MES@SmartBit
950,00/ Uporabnik
 • Izmene
 • Zastoji
 • Škart
 • Pregled MES
 • Licenca MNF@SmartBit (Nastavitve)
Mesečno vzdrževanje: 23,75 € / uporabnik / Mesec
Več informacij
 • Začetni strošek licence MES@ je nakup 950€/uporabnika ter nato mesečo vzdrževanje 23,75€/mesec.
 • Rešitev je povezana samo z ERP Pantheon © podjetja Datalab d.d.. Za delovanje rešitev MES@ je potrebno imeti MF licenco Pantheon ter ustrezno število Konektor licenc za istočasne uporabnike.
 • Cena nakupa velja za nakup licence. Licenca predstavlja enega hkratnega uporabnika licence. To pomeni, da imate lahko več inštalacij v podjetju, vendar uporaba je omogočena le ustreznemu številu hkratnih uporabnikov.
 • Mesečno naročnina zajema usklajevanje verzij z spremembami in razvojem Pantheona, podporo pri nadgradnjah ter nove verzije rešitve MNF@SmartBit. Naročnina se obračuna na koncu meseca za pretekli mesec. Sistem preveri število uporabnikov in jih obračuna po številu dejanskih uporabnikov. Naročnina se poravna v roku 20-tega v mesecu za pretekli mesec.
Naročite se na 30 minutni brezplačni posvet

  Proizvodne rešitve

  Prodajne rešitve

  Analitika in načrtovanje

  WMS - Skladišča

  Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.

  S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.

  Povpraševanje

  Izpolnite obrazec, mi pa vam bomo poslali ponudbo.

   Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.

   S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.

   Prijava na e-novice

   Prijavi se na e-novice in ostani v stiku.

    Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.

    S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.