Поддршка на продажбата
Продавачите не губат време со барање на информации. CRM@SmartBit овозможува целосен увид на клиентот: основни податоци за купувачите, финансиски податоци, реализирана продажба, отворени и затворени продажни можности, спроведени активности кај клиентот и неговите навики … Информации, коишто ја олеснуваат работата и обезбедуваат резултат.
Постпродажни активности
Информациите, коишто ќе ги добиете во процесот по извршената продажба, се клучни за постигнување на целите. Колку бил задоволен купувачот со продуктот / услугата: Обезбедете си анкети и погрижете се преку ticketing системот брзо и под надзор да комуницирате со купувачот и врз основа на прибраните информации да ги спроведувате новите маркетиншки активности.
Сервис/изведба
Имате извонреден продукт / услуга, но имате тесно грло во сервисот/изведбата? Решението е едноставно, со CRM@SmartBit евидентирајте ги барањата и едноставно планирајте ја работата на изведувачите. Продажбата има увид во работата на сервисот/изведбата. Системот ги обезбедува потребните информации дека услугата кон купувачот е квалитетот извршена.
Project management
При продажбата, којашто наложува проектен пристап, е важно продажбата да има црвена нишка на проектот. Изведувачите на проектот продажбата ги вклучува уште во фазата на подготвувањето на решението. Преку project management во рамките на CRM@SmartBit и терминските планови и информациите, поврзани со трошочниот носител, добива сеопфатен увид во спроведувањето на проектот.
Претпријатија, лица за контакт

CRM@SmartBit сите информации за клиентите и контактите ги спојува на едно место, со целата хронологија на задачите, продажните можности и спроведените активности.

Кај податоците за контакт е обезбедена врска кон активностите и задачите и сите параметри се во согласност со барањата на GDPR.

Кампањи

Подготовката на листи за кампањите е значајна продажна стратегија, којашто статистички донесува најмногу принос во однос на вложениот трошок. Притоа, во рамките на решението можете да добиете податоци од продажбата, податоци за купувачот или други информации. Системот ги контролира барањата во согласност со GDPR. Листите можете да ги експортирате во Excel и да ги импортирате во алатките за масовно праќање на мејлови.

TO DO / Календар

CRM@SmartBit обезбедува едноставно планирање на активностите и следење на извршувањето на задачите. Задачите (TODO) може едноставно да се внесат во својот или во календар на други изведувачи, можеме да ги дуплираме и да определиме нов термин за извршување. Задачите ги поврзуваме со проектите, продажните можности, сервисните налози, патните налози, при што е обезбедена ефикасна алатка за планирање на сопствените и на активностите на вашиот тим.

Патни налози

Подготовката и внесувањето на податоците на креирањето на патен налог е многу брзо и едноставно. Ни треба само интернет и со неколку клика ќе отвориме нов патен налог и преку позициите го дефинираме самиот пат и преку трошоците ги евидентираме трошоците, настанати на патот (паркинг, патарина …).

Сервисен налог

За решавање на барањата на клиентите на претпријатието му е потребна добра сервисна служба, што значи следење на налозите, нивно соодветно планирање и опфаќање на извршените активности.

Кај CRM@SmartBit ја искористивме логиката на сервисниот модул во рамките на Pantheon и тој ги овозможува сите чекори за планирање на изведбата и на изведувачите и потрошеното на време, материјал и на патните налози.

Help Desk

Следењето на клиентите, пред сè според продажните активности, го вршиме преку решението CRM@SmartBit Help Desk. Во рамките на Pantheon ја искористивме логиката на Сервисниот налог, којшто претставува пријава на проблем во системот. Изведбата ја планираме преку CRM@SmartBit, ја опфаќаме информацијата за потрошеното време и материјал и ја поврзуваме со патниот налог за работа на терен.

B2B

CRM@SmartBit модулот B2B овозможува директен пристап до информациите, поврзани со:

 • преглед на сопствените отворени нарачки според датумот на испорака,
 • можност за внесување и ажурирање на нарачките,
 • увид во состојбата на залихите (во определен склад за определени артикли),
 • Пристапот v CRM@SmartBit за купувачот е едноставен и зададен преку авторизации.

Работна околина

Преку Работната околина имаме можност за целосен увид во избрано претпријатие или лице за контакт. Ги гледаме сите информации, податоци и активности (од финансиски податоци, продажна инка, договорен ценовник, работи, календар и сервисен налог.

CRM@Mini
6
/ Uporabnik / Mesec
CRM@B2B
12
/ Uporabnik / Mesec
CRM@Service
22
/ Uporabnik / Mesec
CRM@Sales
26
/ Uporabnik / Mesec
CRM@Max
30
/ Uporabnik / Mesec
Potni nalogi
Direktni vnos naročil kupca
Vpogled v naročila (*)
Vpogled v zaloge (*)
Vpogled v finančno stanje (*)
Kontakti/Podjetja
To Do/Aktivnosti
Koledar
Servisni nalog
Kampanje
Prodajni lijak
Projekt managment
Več informacij
 • Rešitev je povezana samo z ERP Panthoen © podjetja Datalab d.d.
 • Za delovanje CRM-ja je potrebno imeti osnovno licenco Pantheona LX, LT, SE, ME, MF ter konektor licenco. Istočasni dostop je odvisen od števila konektor licenc.
 • Dostop do CRM@SmartBit imate vedno, ko je zagotovljen dostop do interneta, po mobilnem telefonu, tablici ali računalniku, skozi internet brskalnik. Mesečno naročnina zajema usklajevanje verzij z spremembami in razvojem Pantheona, podporo pri nadgradnjah ter nove verzije rešitve CRM@SmartBit.
 • Mesečno naročnina zajema usklajevanje verzij z spremembami in razvojem Pantheona, podporo pri nadgradnjah ter nove verzije rešitve CRM@SmartBit. Naročnina se obračuna na koncu meseca za pretekli mesec, glede na število različnih uporabnikov/dostopnih enot. Naročnina se poravna v roku 20-tega v mesecu za pretekli mesec.

Prenesite demo verzijo

  Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.
  S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.
  Naročite se na 30 minutni brezplačni posvet

   Proizvodne rešitve
   Prodajne rešitve
   Analitika in načrtovanje
   Druge rešitve
   Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.
   S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.
   Povpraševanje

   Izpolnite obrazec, mi pa vam bomo poslali ponudbo.

    Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.
    S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.
    Prijava na e-novice

    Prijavi se na e-novice in ostani v stiku.

     Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.

     S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.