Поддршка на продажбата
Продавачите не губат време со барање на информации. CRM@SmartBit овозможува целосен увид на клиентот: основни податоци за купувачите, финансиски податоци, реализирана продажба, отворени и затворени продажни можности, спроведени активности кај клиентот и неговите навики … Информации, коишто ја олеснуваат работата и обезбедуваат резултат.
Постпродажни активности
Информациите, коишто ќе ги добиете во процесот по извршената продажба, се клучни за постигнување на целите. Колку бил задоволен купувачот со продуктот / услугата: Обезбедете си анкети и погрижете се преку ticketing системот брзо и под надзор да комуницирате со купувачот и врз основа на прибраните информации да ги спроведувате новите маркетиншки активности.
Сервис/изведба
Имате извонреден продукт / услуга, но имате тесно грло во сервисот/изведбата? Решението е едноставно, со CRM@SmartBit евидентирајте ги барањата и едноставно планирајте ја работата на изведувачите. Продажбата има увид во работата на сервисот/изведбата. Системот ги обезбедува потребните информации дека услугата кон купувачот е квалитетот извршена.
Project management
При продажбата, којашто наложува проектен пристап, е важно продажбата да има црвена нишка на проектот. Изведувачите на проектот продажбата ги вклучува уште во фазата на подготвувањето на решението. Преку project management во рамките на CRM@SmartBit и терминските планови и информациите, поврзани со трошочниот носител, добива сеопфатен увид во спроведувањето на проектот.
Претпријатија, лица за контакт

CRM@SmartBit сите информации за клиентите и контактите ги спојува на едно место, со целата хронологија на задачите, продажните можности и спроведените активности.

Кај податоците за контакт е обезбедена врска кон активностите и задачите и сите параметри се во согласност со барањата на GDPR.

Кампањи

Подготовката на листи за кампањите е значајна продажна стратегија, којашто статистички донесува најмногу принос во однос на вложениот трошок. Притоа, во рамките на решението можете да добиете податоци од продажбата, податоци за купувачот или други информации. Системот ги контролира барањата во согласност со GDPR. Листите можете да ги експортирате во Excel и да ги импортирате во алатките за масовно праќање на мејлови.

TO DO / Календар

CRM@SmartBit обезбедува едноставно планирање на активностите и следење на извршувањето на задачите. Задачите (TODO) може едноставно да се внесат во својот или во календар на други изведувачи, можеме да ги дуплираме и да определиме нов термин за извршување. Задачите ги поврзуваме со проектите, продажните можности, сервисните налози, патните налози, при што е обезбедена ефикасна алатка за планирање на сопствените и на активностите на вашиот тим.

Патни налози

Подготовката и внесувањето на податоците на креирањето на патен налог е многу брзо и едноставно. Ни треба само интернет и со неколку клика ќе отвориме нов патен налог и преку позициите го дефинираме самиот пат и преку трошоците ги евидентираме трошоците, настанати на патот (паркинг, патарина …).

Сервисен налог

За решавање на барањата на клиентите на претпријатието му е потребна добра сервисна служба, што значи следење на налозите, нивно соодветно планирање и опфаќање на извршените активности.

Кај CRM@SmartBit ја искористивме логиката на сервисниот модул во рамките на Pantheon и тој ги овозможува сите чекори за планирање на изведбата и на изведувачите и потрошеното на време, материјал и на патните налози.

Help Desk

Следењето на клиентите, пред сè според продажните активности, го вршиме преку решението CRM@SmartBit Help Desk. Во рамките на Pantheon ја искористивме логиката на Сервисниот налог, којшто претставува пријава на проблем во системот. Изведбата ја планираме преку CRM@SmartBit, ја опфаќаме информацијата за потрошеното време и материјал и ја поврзуваме со патниот налог за работа на терен.

B2B

CRM@SmartBit модулот B2B овозможува директен пристап до информациите, поврзани со:

 • преглед на сопствените отворени нарачки според датумот на испорака,
 • можност за внесување и ажурирање на нарачките,
 • увид во состојбата на залихите (во определен склад за определени артикли),
 • Пристапот v CRM@SmartBit за купувачот е едноставен и зададен преку авторизации.

Работна околина

Преку Работната околина имаме можност за целосен увид во избрано претпријатие или лице за контакт. Ги гледаме сите информации, податоци и активности (од финансиски податоци, продажна инка, договорен ценовник, работи, календар и сервисен налог.

CRM@Mini
6
/ Корисник / месец
CRM@B2B
12
/ Корисник / месец
CRM@Service
22
/ Корисник / месец
CRM@Sales
26
/ Корисник / месец
CRM@Max
30
/ Корисник / месец
Нарачки за патување
Директно внесување на нарачки од клиенти
Прикажи нарачки (*)
Увид на залиха (*)
Увид во финансиската состојба (*) (*)
Контакти/компании
To Do / Активности
Календар
Налог за сервисирање
Кампањи
Продажна инка
Управување со проекти
Повеќе информации
 • Решението е поврзано само со ERP Panthoen © од Datalab d.d.
 • За да функционира CRM, мора да ја имате основната лиценца на Pantheon LX, LT, SE, ME, MF и лиценцата за конектор. Симултаниот пристап зависи од бројот на лиценци за конектори.
 • Имате пристап до CRM@SmartBit секогаш кога е загарантиран пристап до интернет, преку мобилен телефон, таблет или компјутер, преку интернет прелистувач. Месечната претплата опфаќа координација на верзиите со промени и развој на Pantheon, поддршка за надградби и нови верзии на решението CRM@SmartBit.
 • Месечната претплата опфаќа координација на верзиите со промени и развој на Pantheon, поддршка за надградби и нови верзии на решението CRM@SmartBit. Претплатата се пресметува на крајот на месецот за претходниот месец, според бројот на различни корисници/единици за пристап. Претплатата се подмирува до 20-ти во месецот за претходниот месец.

Преземете демо верзијата

  Vi dozvoluvam da me informirate za ponudite vo vrska so rešenijata na SmartBit.

  Со кликнување на копчето „Испрати“, дозволувам SmartBit d.o.o. додека не се откажат, тие ги складираат и обработуваат моите лични податоци за целите опишани овде детално, кои вклучуваат следење на моите активности на веб-локацијата и моите интереси со цел создавање персонализирана содржина и понуди.

  Пријавете се за 30-минутна бесплатна консултација

   Производни решенија

   Продажни решенија

   Анализа и планирање

   Други решенија

   Vi dozvoluvam da me informirate za ponudite vo vrska so rešenijata na SmartBit.

   Со кликнување на копчето „Испрати“, дозволувам SmartBit d.o.o. додека не се откажат, тие ги складираат и обработуваат моите лични податоци за целите опишани овде детално, кои вклучуваат следење на моите активности на веб-локацијата и моите интереси со цел создавање персонализирана содржина и понуди.

   Побарувачка

   Пополнете го формуларот и ние ќе ви испратиме понуда.

    Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah gledeVi dozvoluvam da me informirate za ponudite vo vrska so rešenijata na SmartBit.

    Со кликнување на копчето „Испрати“, дозволувам SmartBit d.o.o. додека не се откажат, тие ги складираат и обработуваат моите лични податоци за целите опишани овде детално, кои вклучуваат следење на моите активности на веб-локацијата и моите интереси со цел создавање персонализирана содржина и понуди.

    Претплатете се на е-вести

    Пријавете се за е-вести и останете во контакт.

     Vi dozvoluvam da me informirate za ponudite vo vrska so rešenijata na SmartBit.

     Со кликнување на копчето „Испрати“, дозволувам SmartBit d.o.o. додека не се откажат, тие ги складираат и обработуваат моите лични податоци за целите опишани овде детално, кои вклучуваат следење на моите активности на веб-локацијата и моите интереси со цел создавање персонализирана содржина и понуди.