WMS@SmartBit
WMS@SmartBit rešenje je koje radi na ručnim terminalima i u potpunosti je integrisano sa ERP Pantheonom. Tehničko rešenje podržava Windows i Android terminale, a sistem radi u on-line i off-line načinu. To povećava iskoristivost rešenja čak i u okruženjima u kojima Wifi nije uvijek 100%. Upravljanje robom je vođeno i obezbeđuje tačnu sledljivost na nivou preuzimanja od dobavljača, iz proizvodnje, isporuke kupcu, izdavanja u proizvodnju i prenosa između skladišta i/ili lokacija. Identifikacija se sprovodi na nivou serije i ostalih parametara koji se odnose na skladištenje (rok trajanja, ostale karakteristike robe). To smanjuje greške u otpremi, roba u skladištu je sledljiva, prostor je optimizovan i veća je preglednost i efikasnost skladišta. Skraćeni su postupci vezani za radne aktivnosti u skladištu.
WMS@SmartBit integrisan sa ERP Pantheonom
WMS@SmartBit je rešenje integrisano unutar ERP Pantheona i radi direktno nad bazom podataka Pantheon. Time se izbegava prelazak iz Panteona u WMS okruženje i obrnuto. Zaliha je u oba slučaja identična. Sva podešavanja vrše se kroz dodatke u Pantheonu (skladišta, lokacije, poslovni događaji, ...). Takođe, WMS@SmartBit u potpunosti koristi Pantheon autorizaciju za pristup radnjama, kao i postavkama i partnerima. Na nivou postavke, sistem omogućava pretvarače komada, kartona i paleta (moguće i layera). To omogućava pretvaranje količina za rad u skladištu u palete, kartone, a ostatak u komade, što olakšava rad skladišta.
Optimizacija rada i prostora u skladištu i kontrola robe
Optimizacija rada i prostora u skladištu i kontrola robe WMS@SmartBit omogućava skladištarima da pripreme optimalnu rutu za izdavanje te mesto i optimalnu rutu za preuzimanje. Sistem takođe ima ugrađenu vezu između pojedinačnog artikla robe i mesta. Mesto se može označiti vrstom pakovanja robe na mestu (puna paleta; slomljene palete; nekoliko paleta na mestu; nekoliko različitih vrsta robe na mestu). Time sistem pruža nadzor lokacija s obzirom na popunjenost i osnov za optimizaciju skladišnog prostora. Kao osnov za kontrolu robe, sistem koristi logiku Panteona i funkcionalnost serijskih brojeva. Na osnovu toga omogućeno je klasično ručno izdavanje robe, izdavanje robe prema FIFO načinu i izdavanje robe prema roku upotrebe. Uz to, sistem takođe koristi SSCC kodove koji su osnov za pomeranje paleta kao celina i nadgledanje utovarene robe na paleti.
Podrška za rad u proizvodnim okruženjima
Kroz paletu @SmartBit rešenja za proizvodnju (MES, MNF) ugradili smo procese koji olakšavaju rad skladištara u procesima preuzimanja i izdavanja materijala za proizvodnju. Prilikom preuzimanja iz proizvodnje, sistem može napraviti direktno preuzimanje na mesto WMS skladišta. Skladištar samo preko terminala proverava da li se podudaraju preuzeti proizvodi i količine. U procesu izdavanja rešenje priprema zahteve za prenos koji se prenose na terminal i omogućavaju lakše i brže izdavanje prilikom rada u skladištu.
WMS šifranti sastavni su dio Panteona

Podaci potrebni za praćenje zaliha prema mestu i pakovanju sastavni su deo Panteona. Dakle, dodani su kodovi mesta (koji se mogu povezati sa skladištem ili se mesto može povezati sa skladištem po preuzimanju). Takođe imamo parametre koji se odnose na pakovanje, mašine za pakovanje, postupke kod preuzimanja i unapred postavljena mesta (koristi se za uglavnom za preuzimanja prema DN) vezane uz postavku unutar Panteona.

Zaliha prema mestu se takođe vidi kroz popis šifrant postavki. Zaliha je vezana za skladište i mesto i, ako je potrebno, podeljena je u serijske brojeve.

Logistika i organizacija rada u skladištu

Osnov za logistiku su poslovni događaji:

 • Dokument narudžbe kupca za izdavanje kupcu, za prenos kao i za korišćenje u proizvodnji. Poslovni događaji označeni su u Panteonu na odgovarajući način, tako da sistem zna gde se događaj koristi.

  U proces izdavanja uključujemo sistem izdavanja robe na način:

  • komisioniranje robe u skladu sa dokumentom; za svaki dokument pripremamo sopstvenu otpremnicu.
  • komisioniranje robe po postavkama; sistem za više dokumenata priprema zajedničku količinu prema postavkama, koja se zatim na odgovarajući način podeli prema dokumentima na komisionarnom mestu.

  U proces izdavanja uključena je mogućnost izdavanja robe FiFo (potrebno je vođenje po serijskim brojevima ili po roku upotrebe proizvoda).

  Za komisionarne rute sistem koristi dve logike:

  • Logika optimalne logističke rute; na osnove oznaka redosleda mesta koji se baziraju na udaljenosti lokacije.
  • Logika prema sistemu tipova lokacija; pune palete robe sa mesta punih paleta; kartone i komade sa mesta označenih kao otvorene palete.
 • Dokument narudžbe dobavljača koji je osnov za preuzimanje u skladištu. Nakon primanja od dobavljača, sistem omogućava ispis potrebnih nalepnica i brzo prikupljanje na mestu preuzimanja. Kada preuzmemo robu na mestu preuzimanja, jednostavno je kroz skladištenje prenesemo na svoje mesto u skladištu. Na taj način takođe imamo kontrolu između naručene i preuzete količine (ostatak na mestu preuzimanja).
Terminal – jednostavno izvođenje operacija

Kroz Smartbit dodatke na odgovarajući način uređujemo autorizacije nad radnjama koje korisnik može izvršiti na terminalu. Na terminalu obavljamo sledeće radnje:

 • Izdavanje nakon narudžbe i izdavanje po postavci (nije povezano sa dokumentom narudžbe)
 • Preuzimanje nakon narudžbe i preuzimanje po postavci (nije povezano sa dokumentom narudžbe)
 • Čuvanje - Premeštanja unutar WMS skladišta između lokacija
 • Transfer do/iz WMS skladišta i transferi između skladišta
 • Transfer do/iz WMS skladišta i transferi između skladišta prema obrascu za narudžbu
 • Prenos u proizvodnju - sistem prikazuje postavke po lokacijama skladištene prema različitim načinima izdavanja (FIFo; kontrola datuma važenja; kontrola datuma važenja odležane robe)
 • Inventura
Back Office - kontrola rada

Back office je alat koji transakciju u terminalu povezuje sa pozicijom u dokumentu Pantheona. Pre snimanja sprovodi odgovarajuću provjeru zaliha, serijskih brojeva i mesta. Potonje je potrebno posebno ako terminalni sistem radi u vanmrežnom načinu rada. To samo znači da se transakcija izvodi u terminalu koji se kasnije usklađuje u Panteonu.

U on-line načinu rada terminala, terminal neposredno vrši kontrolu nad bazom podataka i u tom slučaju nema razlika, ali od korisnika terminala zahteva da izvrši odgovarajuću ispravku u skladištu (primer pogrešno skeniranog mesta).

Unutar Back Officea za nezabeležene transakcije, sistem omogućava odgovarajuće ispravke i obezbeđuje odgovarajući zapis u Panteonu.

Omogućen daljinski pristup terminalu

Adekvatna i brza podrška važna je u radu na terminalu. To pružamo samo kroz dodatno rešenje koje smo uključili u WMS@SmartBit i omogućava nam prijavu na vaš terminal, nakon čega vas u slučaju poteškoća usmeravamo na odgovarajući način.

WMSRemote@SmartBit
300,00
 • Direktan pristup terminalu
 • Kupovinom dobijate pristup svim terminalima
WMS@SmartBit
950,00/ Korisnik
 • Preuzimanje
 • Izdavanje
 • Sređivanje
 • Međuskladišni transferi
 • Izdavanje po radnom nalogu
 • Inventura
 • Pregled zaliha
 • Off line / On line način rada
Mesečno održavanje: 23,75 € /Korisnik / mesec
Više informacija
 • Rešenje je povezano samo sa ERP Pantheon © kompanije Datalab d.d.. Za rad MNF rešenja potrebno je imati MNF licencu Pantheona i odgovarajući broj Konektor licenci za istovremene korisnike.
 • Kupoprodajna cena se odnosi na kupovinu licence. Licenca predstavlja jednog istovremenog korisnika licence. To znači da možete imati više instalacija u vašoj kompaniji, ali je dozvoljeno da ih koristi samo odgovarajući broj istovremenih korisnika.
 • Mesečna pretplata pokriva koordinaciju verzija sa izmenama i razvojem Pantheona, podršku za nadogradnje i nove verzije rešenja MNF@SmartBit. Pretplata se obračunava na kraju meseca za prethodni mesec. Sistem proverava broj korisnika i računa ih prema broju stvarnih korisnika. Pretplata se izmiruje do 20. u mesecu za prethodni mesec.
Prijavite se za 30-minutne besplatne konsultacije

  Proizvodna rešenja

  Proizvodna rešenja

  Analitika i planiranje

  Druga rešenja

  Dozvoljavam vam da me obavestite o ponudama u vezi sa SmartBit rešenjima.

  Klikom na dugme „Pošalji“ dozvoljavam SmartBit d.o.o. do otkazivanja, čuvaju i obrađuju moje lične podatke u svrhe koje su ovde detaljno opisane, koje uključuju praćenje mojih aktivnosti na veb stranici i mojih interesovanja u svrhu kreiranja personalizovanog sadržaja i ponuda.

  Potražnja

  Popunite formular i poslaćemo vam ponudu.

   Dozvoljavam vam da me obavestite o ponudama u vezi sa SmartBit rešenjima.

   Klikom na dugme „Pošalji“ dozvoljavam SmartBit d.o.o. do otkazivanja, čuvaju i obrađuju moje lične podatke u svrhe koje su ovde detaljno opisane, koje uključuju praćenje mojih aktivnosti na veb stranici i mojih interesovanja u svrhu kreiranja personalizovanog sadržaja i ponuda.

   Prijava na e-vesti

   Prijavite se za e-vesti i ostanite u kontaktu.

    Dozvoljavam vam da me obavestite o ponudama u vezi sa SmartBit rešenjima.

    Klikom na dugme „Pošalji“ dozvoljavam SmartBit d.o.o. do otkazivanja, čuvaju i obrađuju moje lične podatke u svrhe koje su ovde detaljno opisane, koje uključuju praćenje mojih aktivnosti na veb stranici i mojih interesovanja u svrhu kreiranja personalizovanog sadržaja i ponuda.