Prodajna tabla@SmartBit
Prodajna tabla (Sales table@SmartBit) predstavlja rešenje namenjeno odeljenju prodaje. Deluje kao sastavni deo ERP Panteona. To je veoma efikasan alat za prodajne službenike, jer pruža uvid u otvorene (neisporučene) narudžbe, kontrolu nad njima i sve potrebne informacije za otpremu robe kupcu na jednom prozoru ekrana. U modulu Prodajne table na prozoru ekrana nalaze se sve neisporučene narudžbe i njihove pozicije sa ocenjenim rokovima isporuke. Istovremeno, za svaku poziciju narudžbe možete videti trenutnu zalihu u skladištu (prema serijskom broju i roku upotrebe), zalihu u drugim skladištima, količinu naručenih artikala od drugih kupaca, već naručeno od dobavljača, količinu na radnom nalogu ... Ovi podaci su detaljno vidljivi sa rokovima nabavke ili datumom završetka prema radnom nalogu. Prodajni službenik ima sve informacije dostupne na jednom ekranu kako bi mogao uspešno komunicirati sa kupcima o isporuci. Jednostavno može kreirati otpremnicu tj. nalog skladištu za otpremu robe. Pri tom su obezbeđene sve veze i povratne informacije iz narudžbenice kupca (obvezujući dokumenti, podaci o isporučenoj količini). Instalacija rešenja je jednostavna i određena je parametrima koje ćemo vam predstaviti i zajedno ih utvrditi u fazi instalacije. Postavke možete kasnije održavati sami.
Veza sa WMS-om ili direktan rad sa dokumentima
Prodajna tabla može se postaviti za komunikaciju sa WMS sistemom, što znači da se zahtevi za otpremanje ili zahtevi za međuskladišne prenose pripremaju putem prodajne table. Prodajna tabla može da radi prema sistemu direktnog kreiranja materijalnih dokumenata (otpremnica, otpremnica - račun, prenosnica).
Jednostavno određivanje prevoznika
Kao dodatna funkcionalnost obezbeđeno je prikupljanje podataka za prevoznika ili mogućnost određivanja prevoznika za svaku narudžbu. Tako dobijamo podatke o neto i bruto vrednosti robe, kao i podatke o težini i volumenu robe za otpremu. Izvođači u skladištu na taj način vrše komisioniranje ili pripremaju robu na osnovu tih podataka.
Prednosti prodajne table

Koristeći Prodajnu tablu službenici više ne pregledavaju narudžbu za narudžbom kroz prozor ekrana Narudžbe (odnosno nema potrebe za kontrolnim ispisima neisporučenih narudžbi), niti se dokumenti kreiraju dodavanjem iz narudžbe u dokumente. Sve ove podatke i funkcije daje Prodajna tabla, jer na jednom mestu pruža uvid u informacije o otvorenim narudžbama i druge podatke koji su prodajnom odeljenju potrebni u komunikaciji sa kupcem. Isto tako omogućuje kreiranje dokumenata za kupca (otpremnica ili otpremnica-račun) i/ili internih dokumenata (nalog za prenos, narudžba skladištu za komisioniranje ...).

Pregled otvorenih naloga

U zavisnosti od postavki i uključenih filtera, tabela prikazuje podatke o neisporučenim narudžbama gde dobijamo podatke za svaku narudžbu i njihove pozicije:

 • naručenu količinu, rok za otpremu iz naloga za poziciju i podatke o mogućoj delimičnoj isporuci količine
 • informacije o zalihama na primarnom skladištu (prema serijskim brojevima i roku upotrebe) i zalihama na ostalim skladištima
 • informacije o ostalim naručenim količinama za isti artikal od ostalih kupaca nakon datuma isporuke
 • informacije o narudžbama dobavljača prema količinama i vremenu isporuke
 • informacije o radnim nalozima, količini i ocenjenom datumu proizvodnje

Pojedinačni korisnik može korišćenjem filtera proizvoljno određivati parametre, čime se prilagođava izgled i sadržaj prikazanih podataka SmartBit@Prodajne table. Tako pojedinačni korisnik vidi samo one dokumente i podatke koji su mu potrebni za rad.

Otprema robe

U zavisnosti od načina rada u kompaniji, prodajni službenici imaju uz pomoć Prodajne table sledeće mogućnosti:

 • ako u primarnom skladištu nema dovoljno zaliha za primanje narudžbe, mogu napraviti prenosnicu ili interni nalog za prenos (na osnovu kojeg se vrši prenos između skladišta - npr. prenos artikala iz dislocirane jedinice u centralno skladište, jer će se otpremanje vršiti iz centralnog skladišta)
 • sačiniti tzv. narudžbu skladištu za otpremanje robe na osnovu koje skladište priprema robu
 • sačiniti otpremnicu ili otpremnicu-račun, unoseći količine i odabirući serijske brojeve koje će isporučiti kupcima. Takođe postoji mogućnost da se otprema vrši iz nekoliko skladišta, gde se izrađuju dva dokumenta (jedno skladište - jedan dokument).

Podaci po pozicijama unose se jednostavnim unosom količine, a ako se artiklom upravlja serijskim brojem (i rokom upotrebe), odaberemo i to. Na taj način možemo pripremiti tj. rezervisati količine, a zatim jednim klikom istovremeno kreirati dokumente (otpremnice, otpremnice-račun, internu narudžbu...).

Prodajna tabla
od 600/ cena zavisi od broja korisnika PA/
Mesečno održavanje: 29,00 € / Godišnje uz jednokratnu uplatu -20%
Više informacija
Aplikacija je ARES dorada, koja radi u okviru Pantheon-a. Za rad je potrebna osnovna Pantheon licenca (SE, ME, MF licenca).

Preuzmite demo verziju

  Dozvoljavam vam da me obavestite o ponudama u vezi sa SmartBit rešenjima.

  Klikom na dugme „Pošalji“ dozvoljavam SmartBit d.o.o. do otkazivanja, čuvaju i obrađuju moje lične podatke u svrhe koje su ovde detaljno opisane, koje uključuju praćenje mojih aktivnosti na veb stranici i mojih interesovanja u svrhu kreiranja personalizovanog sadržaja i ponuda.

  Prijavite se za 30-minutne besplatne konsultacije

   Proizvodna rešenja

   Proizvodna rešenja

   Analitika i planiranje

   Druga rešenja

   Dozvoljavam vam da me obavestite o ponudama u vezi sa SmartBit rešenjima.

   Klikom na dugme „Pošalji“ dozvoljavam SmartBit d.o.o. do otkazivanja, čuvaju i obrađuju moje lične podatke u svrhe koje su ovde detaljno opisane, koje uključuju praćenje mojih aktivnosti na veb stranici i mojih interesovanja u svrhu kreiranja personalizovanog sadržaja i ponuda.

   Potražnja

   Popunite formular i poslaćemo vam ponudu.

    Dozvoljavam vam da me obavestite o ponudama u vezi sa SmartBit rešenjima.

    Klikom na dugme „Pošalji“ dozvoljavam SmartBit d.o.o. do otkazivanja, čuvaju i obrađuju moje lične podatke u svrhe koje su ovde detaljno opisane, koje uključuju praćenje mojih aktivnosti na veb stranici i mojih interesovanja u svrhu kreiranja personalizovanog sadržaja i ponuda.

    Prijava na e-vesti

    Prijavite se za e-vesti i ostanite u kontaktu.

     Dozvoljavam vam da me obavestite o ponudama u vezi sa SmartBit rešenjima.

     Klikom na dugme „Pošalji“ dozvoljavam SmartBit d.o.o. do otkazivanja, čuvaju i obrađuju moje lične podatke u svrhe koje su ovde detaljno opisane, koje uključuju praćenje mojih aktivnosti na veb stranici i mojih interesovanja u svrhu kreiranja personalizovanog sadržaja i ponuda.