Općenito o dodatcima

Napravili smo nekoliko manjih rješenja (Ares postupaka), koji su svi povezani s ERP Pantheonom. Riječ je o manjim doradama i prilagodbama koje jednostavno namještamo na vašu bazu, a za korisnika znače dodatnu vrijednost u smislu bržeg rada tj. omogućuju pregled podataka za korisnika na udobniji i brži način. 

Prodaja

Kontrola zaliha na skladištu 

Dorada je namijenjena pregledu i podatcima o zalihama po pojedinom proizvodu: trenutna zaliha, minimalna zaliha, naručena količina kod dobavljača, preuzeta količina od kupaca, količina u proizvodnji, jednostavna zaliha, nabavna vrijednost u primarnoj valuti i u EUR. 

Kontrola prodajnih cjenika

Pruža kontrolu prodajnih cjenika prodajnim službama, voditeljima prodaje tj. pojedinim odjelima na način da po pojedinoj klasifikaciji tj. drugim filterima imamo uvid prodajnih cijena u usporedbi s nabavnom cijenom. Temelj za usporedbu može biti klasični prodajni cjenik, usporedni cjenik po kupcu ili usporedni cjenik prema vrsti subjekta. 

Fakturiranje i kontrola otpreme

Modul je namijenjen pregledu nefakturiranih otpremnica i ubrzanom fakturiranju. Inače u ERP Pantheonu fakture kreiramo preko funkcionalnosti dodataka, što je kroz ovaj dodatak ubrzano, pa se otpremnice s obzirom na postavljene filtere prikazuju u jednoj tablici iz koje možemo pripremati fakture. Radi se dakle o obrnutoj logici u usporedbi s Dodatcima, što je za korisnike s velikim brojem izdanih faktura preglednije. 

Pregled izdanja na dokumentu

Ares je postupak, integriran s Pantheon tablicama Narudžba kupca i dokumenti Izdavanja (otpremnice, računi). Vidljiv je kao tablica u formi dokumenta koju koristimo za unos primljenih narudžbi kupaca i/ili dokumenata otpremnice tj. računa. U tablici su na nivou pojedine pozicije dokumenta vidljivi sljedeći podatci: 

 • koje dokumente smo kupcu izdali za proizvod na kojem se nalazimo u poziciji dokumenta
 • datum izdavanja dokumenta
 • cijena na dokumentu

Time prodajni referenti dobivaju dodatne informacije na temelju osnovnog oblika ekranskog prozora i nisu potrebni dodatni klikovi kroz tipke tj. menije. 

Pri instaliranju vam predstavljamo postavke koje u toj fazi zajedno određujemo, potom iste sami održavate i mijenjate. 

Obojene pozicije 

Ovo je dodatak koji vam služi kao pomoć prilikom unosa tj. pregleda primljenih narudžbi. Radi zajedno s ERP Pantheonom preko parametara kojima određujete na kojim dokumentima i za kojem vrste materijalnih sredstava želite označavanje pozicija bojom. Pri tome imate mogućnost: 

 • da odredite boju teksta pozicije za prodajnu cijenu (npr. ako kupac ima usporedni cjenik tekst se označuje zelenom bojom, ako za kupca vrijedi cijena iz kalkulacije stavke, tada se tekst označi plavom bojom).
 • da odredite boju cjelokupne pozicije s obzirom na postignutu razliku u cijeni (RVC). Tada program uspoređuje nabavnu cijenu (podesivo polje u parametrima), te prodajnu cijenu na dokumentu i izračuna maržu. Tu maržu zapiše u vrijednosti i postotku u dodatne stupce pojedine pozicije te s obzirom na određeni raspon marže, oboji cjelokupnu poziciju (npr. marža između 20 i 35%, pozicija se oboji crveno). 

Proizvodnja

Kontrola troškovnika i kalkulacija cijena  

 • kalkulativna vrijednost proizvoda 
 • za svaki proizvod prikazuje popis materijala iz osnovnog troškovnika te njegovu vrijednost
 • za svaki proizvod prikazuje popis usluga tj. radnji iz osnovnog troškovnika te vrijednost radnji

Pritom u prikazu cijene materijala imamo mogućnost odabira cijene koju treba uzeti u obzir.

Koristi se kao kontrolni pregled troškovnika proizvoda te njihovih kalkulativnih cijena. Nakon pregleda podataka se cijena koju imenujemo kontrolna cijena proizvoda, upisuje u šifrant stavaka, na karticu Kalkulacija. Prilikom prijenosa kontrolne cijene imamo mogućnost odabrati zapis cijene samo s materijalom tj. s radnjom. 

Pretplatite se na e-vijesti

Prijavite se za e-vijesti i ostanite u kontaktu.

  Dopuštam vam da me informirate o ponudama u vezi Rješenje SmartBit.

  S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.