Obvladovanje zalog v proizvodnji

Za uspeh kompanije potrebno je nekoliko faktora, a jedan od njih je upravljanje zalihama u skladištima. Kompanije mogu imati problema sa zalihama (materijalima, proizvodima i robom), jer ih je potrebno finansirati. Sa druge strane, kompanija sa nedovoljnim zalihama ne može blagovremeno obezbediti robu za svoje kupce ili materijal za proizvodnju. Uz odgovarajuće programsko rešenje, kompanija može efikasno izbeći probleme upravljanja zalihama i tako pozitivno uticati na svoju likvidnost i uspešnost.

Važnost komunikacije između prodaje, nabavke i proizvodnje

Na operativnom nivou, kompanije troše puno vremena za pribavljanje i obradu podataka kao i međusobnu komunikaciju između prodaje, nabavke i proizvodnje. U ERP Pantheonu su svi podaci (poput stanja zaliha materijala, poluproizvoda i robe, potrebe za proizvodnjom materijala i poluproizvoda, potrebe kupaca za robom i proizvodima) sačuvani u pojedinačne tabele, a zaposleni mogu dobiti podatke klikom na određene ispise.

MNF@SmartBit je aplikacija direktno povezana sa ERP Pantehonom u obliku tabela koje crpe podatke iz različitih polja i prikazuju ih po pojedinim modulima kako bi se olakšala preglednost i organizacija. Kako kompanija prima narudžbe i stanje u skladištu se menja, važno je da svi operativni dobavljači vide ažurirane podatke u istoj tabeli bilo gde i bilo kad, jer je to jedini način da se izbegne neusklađenost. Kompanije koje koriste MNF@SmartBit kao prednost navode jednostavan uvid u uvek aktualne podatke, što omogućava brzo reagovanje na promene, a time i brži obrt zaliha.

Kompanije koje su implementirale MNF@SmartBit izveštavaju o efikasnijem upravljanju zalihama i boljoj saradnji između prodaje-nabavke-proizvodnje..

Skladište u kompaniji Ilkos d.o.o., gde su uvedena SmartBit rešenja (CRM, MNF, MES i WMS)

Uvođenje MNF@SmartBit

Obezbeđivanje protoka podataka između pojedinih odeljenja deo je uspeha kompanije, a posebno su važni podaci o prodaji (plan prodaje, najave i narudžbe kupaca).

U aplikaciji MNF@SmartBit možemo pratiti operativni plan prodaje na nivou postavke zaliha i kroz istoriju prodaje iz koje dobijamo informacije o samom trendu prodaje. Na taj način možemo uporediti prodaju sa planom i unapred upravljati najavama i narudžbama kupaca, dobivajući tako informacije o pokrivenosti narudžbi zalihama. Istovremeno upravljamo i narudžbama dobavljača i pokretanjem zahteva za sopstvenu proizvodnju.

Uočili smo da su kompanije nakon implementacije rešenja MNF@SmartBit izveštavale o efikasnijem upravljanju zalihama i boljoj saradnji između pojedinih odeljenja prodaje, nabavke i proizvodnje. Potrebe za robom i proizvodima bile su preciznije i blagovremeno dostupne, čime se obezbedilo upravljanje postupkom prema potrebama prodaje.

Ako vas zanima kako implementirati MNF@SmartBit u vašu kompaniju, možete nas kontaktirati na sales@smartbit.si si ili popuniti obrazac za kontakt kako bismo obavili razgovor o vašim željama za efikasnijim upravljanjem zalihama.

Nazad na vesti
Prijava na e-vesti

Prijavite se za e-vesti i ostanite u kontaktu.

    Dozvoljavam vam da me obavestite o ponudama u vezi sa SmartBit rešenjima.

    Klikom na dugme „Pošalji“ dozvoljavam SmartBit d.o.o. do otkazivanja, čuvaju i obrađuju moje lične podatke u svrhe koje su ovde detaljno opisane, koje uključuju praćenje mojih aktivnosti na veb stranici i mojih interesovanja u svrhu kreiranja personalizovanog sadržaja i ponuda.