SmartBit rešitve MES, MNF, WMS

Za uspešno in produktivno proizvodnjo je potrebno spremljanje, nadzor in slednje vsem proizvodnim postopkom. Upravljanje celotnega proizvodnega procesa se morda zdi zapleteno, toda z integriranimi proizvodnimi sistemi lahko prevzamete nadzor nad svojo proizvodnjo ter povečate učinkovitost proizvodnje.

MES@SmartBit je dinamični informacijski sistem, ki omogoča spremljanje in nadzor vseh proizvodnih postopkov in pretokov informacij v proizvodnji in tako zagotavlja nadzor nad vsemi proizvodnimi operacijami in postopki.

MES@SmartBit

Aplikacija MES@SmartBit deluje na Windows terminalih, ki so nameščeni na določene lokacije oziroma linije v proizvodni hali. Osnova za zajem podatkov so delovni nalogi in parametri, s katerimi definiramo proces in način zajema podatkov za:

 • evidentiranje prevzema izdelkov
 • zajem izmeta (po vzrokih izmeta skozi delo ali materialno)
 • zajem opravljenega dela
 • zastoji (po vzrokih zastoja)

Povratne informacije se lahko zagotavljajo takoj iz proizvodnega delovnega mesta ali ob zaključku operacije znotraj izmene oziroma ob koncu izmene. Stanje delovnega naloga je v realnem času na voljo vodjem proizvodnje, ki lahko spremljajo napredek in imajo informacijo, da proizvodnja poteka po planu. Če se zazna težava, napaka ali neskladnost v proizvodnem procesu, pa se lahko enostavno ugotovi kdaj se je težava pojavila, zakaj in kje, na osnovi česar omogoča takojšnje reagiranje (tako omejimo število izdelkov z napako).

MES@SmartBit omogoča tudi OEE

Pridobljeni podatki skozi analize omogočajo razumevanje trenutnega stanja v proizvodnji ter boljšo optimizacijo proizvodnega procesa. OEE je najboljša praksa, ki omogoča nadzor učinkovitosti in njene izboljšave v proizvodnih procesih in nam prikazuje kako učinkovito se uporablja proizvodna oprema.

Kako lahko MES@SmartBit koristi vašemu podjetju?

Kako lahko MES@SmartBit koristi vašemu podjetju?

 • MES@SmartBit je neposredno je povezan z ERP Pantehon – kar za podjetje pomeni enostavnejšo in cenejšo integracijo z obstoječim informacijskim sistemom.
 • Popoln nadzor nad vašim proizvodnjim procesom – pridobite vpogled in nadzor na vseh proizvodnih mestih.
 • Odprava papirologije – s vpeljavo MES@SmartBit se izognite napakam in postopkom ročnega vnosa podatkov.
 • Delavec v proizvodnji vse vnose opravi samo z dotikom na gumb terminala – na hiter in enostaven način opravi zajem podatkov (prejem izdelkov, izmet, zastoji, porabljen čas)
 • Učinkovitost proizvodnje lahko v vsakem trenutku analiziramo – po posameznem delovnem nalogu, izvajalcu in na katerih področjih vaše proizvodnje primanjkuje produktivnosti.

Upravljanje zalog z ERP Pantheon in SmartBit rešitvami

Ustvarjanje prihodkov, povečanje razlike v ceni, ohranjanje oziroma rast prodaje so ključnega pomena vsakega podjetnika. Podjetje mora izpolnjevati zahteve strank, se optimalno odzivati na kupce.

Izdelke je do kupcev (ki so lahko končni kupci – npr. internet prodaja oz. oskrbovanje veletrgovin, proizvodnih podjetij ipd.), potrebno dostaviti pravočasno. Tako moramo načrtovati zaloge (trgovskega blaga in lastne proizvode) na način, da bodo izdelki razpoložljivi na način, da izpolnijo prihodnja naročila.

Da te cilje dosežejo in lažje upravljajo naročila ter obvladujejo njihovo realizacijo tudi uporabniki ERP Pantehon, smo razvili dodelavo ProdajnaTabla@SmartBit, ki deluje kot sestavni del Pantehona.


Kaj omogoča ProdajnaTabla@SmartBit?

Vpogled v vsa odprta naročila ter njihove pozicije

Aplikacija predstavlja učinkovito orodje prodajnim referentom, saj na enem ekranskem oknu omogoča vpogled v odprta oziroma nedobavljena naročila ter vse ostale potrebne informacije za odpremo blaga h kupcu.

Za vsako pozicijo naročila so na razpolago naslednji podatki:

 • naročena količina ter dogovorjen rok dobave,
 • morebitne delne dobave za konkretno naročilo in povezane dokumente,
 • zaloga na skladišču (po različnih skladiščih, s serijsko številko, po roku, uporabe),
 • količina naročenega artikla od drugih kupcev,
 • naročena količine pri dobaviteljih (z rokom dobave),
 • količina na delovnem nalogu (s planiranim rokom zaključka).
Zajem ekrana Prodajne table SmartBit (obvladovanje zalog)
Zajem ekrana Prodajne table SmartBit (obvladovanje zalog Pantheon)

Infografika omogoča vizualen vpogled v stanje naročil

Za vsako naročilo preko barvne grafike na preprost način dobimo informacijo o stanju naročila (npr. rdeče obarvani – zamuda pri dobavi). Tako odgovorni v prodaji na preprost in razumljiv način dobijo vpogled v naročila.

Infografika v Prodajni tabli SmartBit (obvladovanje zalog Pantheon)
Infografika v Prodajni tabli SmartBit (obvladovanje zalog Pantheon)

Priprava dokumentov za skladišče oziroma kupca  

Omogoča pripravo dokumentov direktno iz Prodajne table in sicer:

 • kot zahtevki v skladišče (kot nalog za odpremo, medskladiščni prenosi), ki lahko delujejo kot ‘ročni’ dokument ali pa se lahko poveže z WMS@SmartBit.
 • po sistemu direktnega kreiranja dokumentov za kupca (dobavnica, dobavnica-račun).
ERP Pantheon vs. ERP Pantheon + @SmartBit rešitve
ERP Pantheon vs. ERP Pantheon + @SmartBit rešitve

Več o rešitvi CRM@SmartBit in WMS@SmartBit rešitvi si lahko preberete na naši strani in blogu.

Fornix d.o.o. v sodelovanju s SmartBit rešitvami

Za podjetje Fornix velja slogan, zapisan na njihovi spletni strani: “Simplify is our claim.” Filozofija, ki definira podjetje, je poenostaviti celotno poslovanje, strukturo in organizacijo tehnologije ter odnose s kupci in partnerji.

Od leta 2017, ko delamo za podjetje Fornix, lahko rečemo, da je pri njih Lean production stvarnost. Procesi so optimizirani in njihovo podjetje deluje z vsemi pomembnimi avtomobilskimi znamkami.

Z rešitvijo Pantheon ERP in našimi dodatnimi SmartBit rešitvami MNF@SmartBit, MES@SmartBit in WMS@SmartBit ter pomožnimi rešitvami APP Smartbit, smo postavili učinkovit informacijski sistem. Procesi med prodajo, nabavo in proizvodnjo so zato učinkoviti in pravilno razdeljeni, kar omogoča večjo jasnost pri delu.

MNF@SmartBit

Proizvodnja Fornix in vpeljava rešitve MNF@Smartbit in MES@SmartBit

MNF@SmartBit se uporablja v proizvodnji kot vez med prodajo in proizvodnjo, ter orodje za načrtovanje in planiranje proizvodnje. Načrtovanje proizvodnje poteka po sistemu vodilnega urnika proizvodnje MPS, pridobijo se informacije o zasedenosti zmogljivosti virov, omogoči se načrtovanje proizvodnje in na podlagi teh informacij pridobimo potrebe po človeških virih. Obenem se naslonimo na produkt Pantheon in zagotovimo še podatke vezane za materialno oskrbo proizvodnje.

Spremljanje proizvodnje se izvaja prek neposrednega vnosa proizvodnje (MES@SmartBit) s terminali.

WMS@SmartBit

WMS@SmartBit Warehouse sistem
WMS@SmartBit Warehouse sistem v podjetju Fornix

WMS@SmartBit Warehouse sistem ima nadzor nad materiali in izdelki. Skrbi za porabo FIFO polizdelkov v proizvodnji. Sistem je neposredno povezan s proizvodnjo in omogoča neposreden prenos izdelkov na lokacijo v skladišču.

Podatki se združujejo v financah, ki z internimi analizami in dodatnimi analizami, ki je vzpostavljen skozi MS Power BI, zagotovi učinkovit nadzorni sistem.

Končni rezultat uvedbe celovitega informacijskega sistema je optimizacija virov, povezanih z informacijskim procesom, optimizacija zalog materiala in polizdelkov ter povečanje učinkovitosti proizvodnje.

Sistem gre v smer, da Proizvodnja 4.0 v podjetju Fornix postane realnost.

Prijava na e-novice

Prijavi se na e-novice in ostani v stiku.

  Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.

  S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.