SmartBit rešitve MES, MNF, WMS

Za uspešno in produktivno proizvodnjo je potrebno spremljanje, nadzor in slednje vsem proizvodnim postopkom. Upravljanje celotnega proizvodnega procesa se morda zdi zapleteno, toda z integriranimi proizvodnimi sistemi lahko prevzamete nadzor nad svojo proizvodnjo ter povečate učinkovitost proizvodnje.

MES@SmartBit je dinamični informacijski sistem, ki omogoča spremljanje in nadzor vseh proizvodnih postopkov in pretokov informacij v proizvodnji in tako zagotavlja nadzor nad vsemi proizvodnimi operacijami in postopki.

MES@SmartBit

Aplikacija MES@SmartBit deluje na Windows terminalih, ki so nameščeni na določene lokacije oziroma linije v proizvodni hali. Osnova za zajem podatkov so delovni nalogi in parametri, s katerimi definiramo proces in način zajema podatkov za:

 • evidentiranje prevzema izdelkov
 • zajem izmeta (po vzrokih izmeta skozi delo ali materialno)
 • zajem opravljenega dela
 • zastoji (po vzrokih zastoja)

Povratne informacije se lahko zagotavljajo takoj iz proizvodnega delovnega mesta ali ob zaključku operacije znotraj izmene oziroma ob koncu izmene. Stanje delovnega naloga je v realnem času na voljo vodjem proizvodnje, ki lahko spremljajo napredek in imajo informacijo, da proizvodnja poteka po planu. Če se zazna težava, napaka ali neskladnost v proizvodnem procesu, pa se lahko enostavno ugotovi kdaj se je težava pojavila, zakaj in kje, na osnovi česar omogoča takojšnje reagiranje (tako omejimo število izdelkov z napako).

MES@SmartBit omogoča tudi OEE

Pridobljeni podatki skozi analize omogočajo razumevanje trenutnega stanja v proizvodnji ter boljšo optimizacijo proizvodnega procesa. OEE je najboljša praksa, ki omogoča nadzor učinkovitosti in njene izboljšave v proizvodnih procesih in nam prikazuje kako učinkovito se uporablja proizvodna oprema.

Kako lahko MES@SmartBit koristi vašemu podjetju?

Kako lahko MES@SmartBit koristi vašemu podjetju?

 • MES@SmartBit je neposredno je povezan z ERP Pantehon – kar za podjetje pomeni enostavnejšo in cenejšo integracijo z obstoječim informacijskim sistemom.
 • Popoln nadzor nad vašim proizvodnjim procesom – pridobite vpogled in nadzor na vseh proizvodnih mestih.
 • Odprava papirologije – s vpeljavo MES@SmartBit se izognite napakam in postopkom ročnega vnosa podatkov.
 • Delavec v proizvodnji vse vnose opravi samo z dotikom na gumb terminala – na hiter in enostaven način opravi zajem podatkov (prejem izdelkov, izmet, zastoji, porabljen čas)
 • Učinkovitost proizvodnje lahko v vsakem trenutku analiziramo – po posameznem delovnem nalogu, izvajalcu in na katerih področjih vaše proizvodnje primanjkuje produktivnosti.

Fornix d.o.o. v sodelovanju s SmartBit rešitvami

Za podjetje Fornix velja slogan, zapisan na njihovi spletni strani: “Simplify is our claim.” Filozofija, ki definira podjetje, je poenostaviti celotno poslovanje, strukturo in organizacijo tehnologije ter odnose s kupci in partnerji.

Od leta 2017, ko delamo za podjetje Fornix, lahko rečemo, da je pri njih Lean production stvarnost. Procesi so optimizirani in njihovo podjetje deluje z vsemi pomembnimi avtomobilskimi znamkami.

Z rešitvijo Pantheon ERP in našimi dodatnimi SmartBit rešitvami MNF@SmartBit, MES@SmartBit in WMS@SmartBit ter pomožnimi rešitvami APP Smartbit, smo postavili učinkovit informacijski sistem. Procesi med prodajo, nabavo in proizvodnjo so zato učinkoviti in pravilno razdeljeni, kar omogoča večjo jasnost pri delu.

MNF@SmartBit

Proizvodnja Fornix in vpeljava rešitve MNF@Smartbit in MES@SmartBit

MNF@SmartBit se uporablja v proizvodnji kot vez med prodajo in proizvodnjo, ter orodje za načrtovanje in planiranje proizvodnje. Načrtovanje proizvodnje poteka po sistemu vodilnega urnika proizvodnje MPS, pridobijo se informacije o zasedenosti zmogljivosti virov, omogoči se načrtovanje proizvodnje in na podlagi teh informacij pridobimo potrebe po človeških virih. Obenem se naslonimo na produkt Pantheon in zagotovimo še podatke vezane za materialno oskrbo proizvodnje.

Spremljanje proizvodnje se izvaja prek neposrednega vnosa proizvodnje (MES@SmartBit) s terminali.

WMS@SmartBit

WMS@SmartBit Warehouse sistem
WMS@SmartBit Warehouse sistem v podjetju Fornix

WMS@SmartBit Warehouse sistem ima nadzor nad materiali in izdelki. Skrbi za porabo FIFO polizdelkov v proizvodnji. Sistem je neposredno povezan s proizvodnjo in omogoča neposreden prenos izdelkov na lokacijo v skladišču.

Podatki se združujejo v financah, ki z internimi analizami in dodatnimi analizami, ki je vzpostavljen skozi MS Power BI, zagotovi učinkovit nadzorni sistem.

Končni rezultat uvedbe celovitega informacijskega sistema je optimizacija virov, povezanih z informacijskim procesom, optimizacija zalog materiala in polizdelkov ter povečanje učinkovitosti proizvodnje.

Sistem gre v smer, da Proizvodnja 4.0 v podjetju Fornix postane realnost.

Obvladovanje zalog v proizvodnji

Za uspeh podjetja je potrebnih več dejavnikov in eden izmed njih je obvladovanje zalog v skladiščih. Podjetja lahko imajo težave s prevelikimi zalogami (materiala, proizvodov in blaga), saj je le-te potrebno financirati. Po drugi strani pa podjetje s premajhnimi zalogami ne more pravočasno zagotoviti blaga za svoje kupce oziroma materiala proizvodnji. S primerno programsko rešitvijo se podjetje lahko učinkovito izogne težavam pri obvladovanju zalog in tako pozitivno vpliva na svojo likvidnost in uspešnost.

Pomembnost komunikacije med prodajo, nabavo in proizvodnjo

Podjetja na operativnem nivoju porabijo veliko časa s pridobivanjem in obdelavo podatkov ter medsebojnim komuniciranjem med prodajo, nabavo in proizvodnjo. V ERP Pantheon so vsi podatki  (kot so stanje zalog materiala, polproizvodov in blaga, potrebe iz proizvodnje po materialih in polproizvodih, potrebe kupcev po blagu in proizvodih) shranjeni v posameznih tabelah, zaposleni pa lahko podatke pridobijo s klikom na določene izpise.

MNF@SmartBit je aplikacija, neposredno povezana z ERP Pantehon v obliki tabel, ki črpajo podatke iz različnih področij ter jih prikažejo po posameznih modulih z namenom lažje preglednosti ter organizacije. Ker podjetje dobiva naročila in se stanje v skladišču se spreminja, je pomembno, da vsi operativni izvajalci vidijo osvežene podatke v isti tabeli kjerkoli in kadarkoli, saj le tako ne prihaja do neskladij. Podjetja, ki uporabljajo MNF@SmartBit kot prednost navajajo ravno enostaven vpogled v vedno aktualne podatke, ki omogoča hitro reagiranje na spremembe in s tem hiter obrat zalog.

Podjetja, ki so implementirala MNF@SmartBit poročajo o učinkovitejšem obvladovanju zalog in boljšem sodelovanju med prodajo – nabavo – proizvodnjo.

Skladišče v podjetju Ilkos d.o.o., kjer imajo uvedene SmartBit rešitve (CRM, MNF, MES in WMS)

Uvedba MNF@SmartBit

Zagotavljanje pretočnosti podatkov med posameznimi službami je del uspešnosti podjetja, še posebej so pomembni podatki o prodaji (plan prodaje, najave in naročila kupcev).

V aplikaciji MNF@SmartBit lahko operativni prodajni plan spremljamo na nivoju artikla zaloge ter skozi zgodovino prodaje, iz česar dobimo informacijo o samem trendu prodaje. Tako lahko primerjamo prodajo s planom ter obvladujemo najave in naročila kupcev vnaprej ter s tem pridobimo informacije o pokritosti naročil z zalogami. Istočasno obvladujemo tudi naročila dobaviteljem ter lansiranje zahtevkov lastni proizvodnji.

Opazili smo, da so podjetja po implementaciji rešitve MNF@SmartBit poročale o učinkovitejšem obvladovanju zalog in boljšem sodelovanju med posameznimi službami prodaje, nabave in proizvodnje. Potrebe po blagu in proizvodih so bile natančnejše in na voljo pravočasno,  s tem pa so si zagotovili obvladovanje procesa glede na prodajne potrebe.

Če vas zanima, kako bi lahko MNF@SmartBit implementirali v vaše podjetje, nas lahko kontaktirate na sales@smartbit.si ali izpolnite naš kontaktni obrazec, da lahko pogovorimo o vaših željah pri učinkovitejšem obvladovanju zalog.

Prijava na e-novice

Prijavi se na e-novice in ostani v stiku.

  Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.

  S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.