SmartBit rešitve MES, MNF, WMS

Za uspešno in produktivno proizvodnjo je potrebno spremljanje, nadzor in slednje vsem proizvodnim postopkom. Upravljanje celotnega proizvodnega procesa se morda zdi zapleteno, toda z integriranimi proizvodnimi sistemi lahko prevzamete nadzor nad svojo proizvodnjo ter povečate učinkovitost proizvodnje.

MES@SmartBit je dinamični informacijski sistem, ki omogoča spremljanje in nadzor vseh proizvodnih postopkov in pretokov informacij v proizvodnji in tako zagotavlja nadzor nad vsemi proizvodnimi operacijami in postopki.

MES@SmartBit

Aplikacija MES@SmartBit deluje na Windows terminalih, ki so nameščeni na določene lokacije oziroma linije v proizvodni hali. Osnova za zajem podatkov so delovni nalogi in parametri, s katerimi definiramo proces in način zajema podatkov za:

 • evidentiranje prevzema izdelkov
 • zajem izmeta (po vzrokih izmeta skozi delo ali materialno)
 • zajem opravljenega dela
 • zastoji (po vzrokih zastoja)

Povratne informacije se lahko zagotavljajo takoj iz proizvodnega delovnega mesta ali ob zaključku operacije znotraj izmene oziroma ob koncu izmene. Stanje delovnega naloga je v realnem času na voljo vodjem proizvodnje, ki lahko spremljajo napredek in imajo informacijo, da proizvodnja poteka po planu. Če se zazna težava, napaka ali neskladnost v proizvodnem procesu, pa se lahko enostavno ugotovi kdaj se je težava pojavila, zakaj in kje, na osnovi česar omogoča takojšnje reagiranje (tako omejimo število izdelkov z napako).

MES@SmartBit omogoča tudi OEE

Pridobljeni podatki skozi analize omogočajo razumevanje trenutnega stanja v proizvodnji ter boljšo optimizacijo proizvodnega procesa. OEE je najboljša praksa, ki omogoča nadzor učinkovitosti in njene izboljšave v proizvodnih procesih in nam prikazuje kako učinkovito se uporablja proizvodna oprema.

Kako lahko MES@SmartBit koristi vašemu podjetju?

Kako lahko MES@SmartBit koristi vašemu podjetju?

 • MES@SmartBit je neposredno je povezan z ERP Pantehon – kar za podjetje pomeni enostavnejšo in cenejšo integracijo z obstoječim informacijskim sistemom.
 • Popoln nadzor nad vašim proizvodnjim procesom – pridobite vpogled in nadzor na vseh proizvodnih mestih.
 • Odprava papirologije – s vpeljavo MES@SmartBit se izognite napakam in postopkom ročnega vnosa podatkov.
 • Delavec v proizvodnji vse vnose opravi samo z dotikom na gumb terminala – na hiter in enostaven način opravi zajem podatkov (prejem izdelkov, izmet, zastoji, porabljen čas)
 • Učinkovitost proizvodnje lahko v vsakem trenutku analiziramo – po posameznem delovnem nalogu, izvajalcu in na katerih področjih vaše proizvodnje primanjkuje produktivnosti.

Upravljanje zalog z ERP Pantheon in SmartBit rešitvami

Ustvarjanje prihodkov, povečanje razlike v ceni, ohranjanje oziroma rast prodaje so ključnega pomena vsakega podjetnika. Podjetje mora izpolnjevati zahteve strank, se optimalno odzivati na kupce.

Izdelke je do kupcev (ki so lahko končni kupci – npr. internet prodaja oz. oskrbovanje veletrgovin, proizvodnih podjetij ipd.), potrebno dostaviti pravočasno. Tako moramo načrtovati zaloge (trgovskega blaga in lastne proizvode) na način, da bodo izdelki razpoložljivi na način, da izpolnijo prihodnja naročila.

Da te cilje dosežejo in lažje upravljajo naročila ter obvladujejo njihovo realizacijo tudi uporabniki ERP Pantehon, smo razvili dodelavo ProdajnaTabla@SmartBit, ki deluje kot sestavni del Pantehona.


Kaj omogoča ProdajnaTabla@SmartBit?

Vpogled v vsa odprta naročila ter njihove pozicije

Aplikacija predstavlja učinkovito orodje prodajnim referentom, saj na enem ekranskem oknu omogoča vpogled v odprta oziroma nedobavljena naročila ter vse ostale potrebne informacije za odpremo blaga h kupcu.

Za vsako pozicijo naročila so na razpolago naslednji podatki:

 • naročena količina ter dogovorjen rok dobave,
 • morebitne delne dobave za konkretno naročilo in povezane dokumente,
 • zaloga na skladišču (po različnih skladiščih, s serijsko številko, po roku, uporabe),
 • količina naročenega artikla od drugih kupcev,
 • naročena količine pri dobaviteljih (z rokom dobave),
 • količina na delovnem nalogu (s planiranim rokom zaključka).
Zajem ekrana Prodajne table SmartBit (obvladovanje zalog)
Zajem ekrana Prodajne table SmartBit (obvladovanje zalog Pantheon)

Infografika omogoča vizualen vpogled v stanje naročil

Za vsako naročilo preko barvne grafike na preprost način dobimo informacijo o stanju naročila (npr. rdeče obarvani – zamuda pri dobavi). Tako odgovorni v prodaji na preprost in razumljiv način dobijo vpogled v naročila.

Infografika v Prodajni tabli SmartBit (obvladovanje zalog Pantheon)
Infografika v Prodajni tabli SmartBit (obvladovanje zalog Pantheon)

Priprava dokumentov za skladišče oziroma kupca  

Omogoča pripravo dokumentov direktno iz Prodajne table in sicer:

 • kot zahtevki v skladišče (kot nalog za odpremo, medskladiščni prenosi), ki lahko delujejo kot ‘ročni’ dokument ali pa se lahko poveže z WMS@SmartBit.
 • po sistemu direktnega kreiranja dokumentov za kupca (dobavnica, dobavnica-račun).
ERP Pantheon vs. ERP Pantheon + @SmartBit rešitve
ERP Pantheon vs. ERP Pantheon + @SmartBit rešitve

Več o rešitvi CRM@SmartBit in WMS@SmartBit rešitvi si lahko preberete na naši strani in blogu.

WMS@SmartBit

Digitalna doba in doba covida je prinesla pospešena naročila preko spleta in potrebo po hitrem pretoku blaga. Zato podjetja stremijo k UČINKOVITOSTI SKLADIŠČ.

Stranke, ki že uporabljajo informacijski sistem Pantheon lahko tradicionalni sistem skladiščenja, prevzema in odpreme blaga, zamenjajo za skladiščni informacijski sistem WMS@Smartbit, ki deluje na ročnih Windows in Android terminalih.

Kaj vse omogoča WMS@SmartBit?

Povečanje kakovosti storitev v skladišču

Hitrost, učinkovitost in natančnost so ključnega pomena tudi v skladišču. WMS@SmartBit omogoča obravnavo naloga skozi modul BackOffice po korakih:

 • odločitev, KDAJ bomo nalog izvedli,
 • odločitev, KDO bo nalog izvajal,
 • odločitev, KATERO zalogo bomo za nalog uporabili.

Skladiščnik nato le preko terminala izvaja skeniranje in pripravo blaga za naloge ter artikle, ki so mu dodeljene na terminal. Pri tem ga lahko terminal vodi po komisionirnih poteh (optimalna logistična pot – zaporedje lokacij na osnovi oddaljenosti ali po sistemu lokacij – polne palete, odprte palete).

Pri prevzemu od dobavitelja sistem omogoča izpis potrebnih etiket ter hiter prevzem na lokacijo.

Optimizacija skladiščenja ter nadzor na blagom

Sistem omogoča pripravo optimalne poti za izdajo ter lokacijo in optimalno pot za prevzem. Lokacija je označena s tipom pakiranja blaga (polna paleta, več palet na lokaciji, različno blago na lokaciji), pri čemer sistem kontrolira zasedenost lokacije. Omogočena je ročna izdaja, izdaja po FIFO metodi in glede na rok uporabe. Sistem uporablja tudi SSCC kode, ki so osnova za premik palet kot celote ter spremljanje naloženega blaga na paleti.

Podpora delovanja v proizvodnih okoljih

Skozi paleto rešitev @SmartBit za proizvodnjo (MNF@SmartBit, MES@SmartBit), imamo vgrajene procese, ki olajšajo delo skladiščnikom v procesih prevzema in izdaje materiala v proizvodnjo. Pri prevzemu iz proizvodnje sistem lahko izvede direktni prevzem na lokacijo WMS skladišča. Skladiščnik skozi terminal le preveri, ali se prevzeti izdelki in količine ujemajo.

WMS@SmartBit
Podjetja z vpeljanim WMS v primerjavi z podjetjem, ki ne uporablja WMS.

Prednosti WMS@SmartBit

100% SLEDLJIVOST BLAGA.

VEČJA PRETOČNOST SKLADIŠČA.

OPTIMIZACIJA SKLADIŠČEGA PROSTORA.

ENOSTAVNEJŠE DELO ZAPOSLENIH.

POPOLNA PODPORA IN INTEGRACIJA Z ERP PANTHEON.

NAŠ WMS JE INTEGRIRAN ŽE V VEČJIH PODJETIJ V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM.


Fornix d.o.o. v sodelovanju s SmartBit rešitvami

Za podjetje Fornix velja slogan, zapisan na njihovi spletni strani: “Simplify is our claim.” Filozofija, ki definira podjetje, je poenostaviti celotno poslovanje, strukturo in organizacijo tehnologije ter odnose s kupci in partnerji.

Od leta 2017, ko delamo za podjetje Fornix, lahko rečemo, da je pri njih Lean production stvarnost. Procesi so optimizirani in njihovo podjetje deluje z vsemi pomembnimi avtomobilskimi znamkami.

Z rešitvijo Pantheon ERP in našimi dodatnimi SmartBit rešitvami MNF@SmartBit, MES@SmartBit in WMS@SmartBit ter pomožnimi rešitvami APP Smartbit, smo postavili učinkovit informacijski sistem. Procesi med prodajo, nabavo in proizvodnjo so zato učinkoviti in pravilno razdeljeni, kar omogoča večjo jasnost pri delu.

MNF@SmartBit

Proizvodnja Fornix in vpeljava rešitve MNF@Smartbit in MES@SmartBit

MNF@SmartBit se uporablja v proizvodnji kot vez med prodajo in proizvodnjo, ter orodje za načrtovanje in planiranje proizvodnje. Načrtovanje proizvodnje poteka po sistemu vodilnega urnika proizvodnje MPS, pridobijo se informacije o zasedenosti zmogljivosti virov, omogoči se načrtovanje proizvodnje in na podlagi teh informacij pridobimo potrebe po človeških virih. Obenem se naslonimo na produkt Pantheon in zagotovimo še podatke vezane za materialno oskrbo proizvodnje.

Spremljanje proizvodnje se izvaja prek neposrednega vnosa proizvodnje (MES@SmartBit) s terminali.

WMS@SmartBit

WMS@SmartBit Warehouse sistem
WMS@SmartBit Warehouse sistem v podjetju Fornix

WMS@SmartBit Warehouse sistem ima nadzor nad materiali in izdelki. Skrbi za porabo FIFO polizdelkov v proizvodnji. Sistem je neposredno povezan s proizvodnjo in omogoča neposreden prenos izdelkov na lokacijo v skladišču.

Podatki se združujejo v financah, ki z internimi analizami in dodatnimi analizami, ki je vzpostavljen skozi MS Power BI, zagotovi učinkovit nadzorni sistem.

Končni rezultat uvedbe celovitega informacijskega sistema je optimizacija virov, povezanih z informacijskim procesom, optimizacija zalog materiala in polizdelkov ter povečanje učinkovitosti proizvodnje.

Sistem gre v smer, da Proizvodnja 4.0 v podjetju Fornix postane realnost.

Splošno prepričanje je, da je CRM koristen samo za velika podjetja. Velikokrat zato manjša podjetja ne razmišljajo o integraciji orodja CRM zaradi majhnosti podjetja. Resnica je, da se tako velika kot manjša podjetja soočajo s podobnimi problemi. Naš CRM@SmartBit je zasnovan tako, da rešuje težave manjših podjetij kot sta:

 • omejena razpoložljivost prodajnega osebja,
 • slabša informacijska podpora, ki analizira podatke,

ter težave velikih podjetij kot sta:

 • problem nadzora nad prodajno ekipo,
 • obdelava in segmentiranje prodajnih podatkov (ker je količina podatkov večja),

Če še vedno mislite, da je vaše podjetje premajhno za integracijo CRM, preberite naše razloge za izboljšanje delovanja podjetja z uporabo CRM@SmartBit.

VSA PODJETJA ŽELIJO USPEŠNO IN HITRO ZAKLJUČITI PRODAJO

Kako močna je vaša ekipa pri zaključevanju prodaje? Ali vedno pokličete in preverite pri potencialni stranki, da priložnost ni izgubljena?

Vsa podjetja si želijo povečati prodajo ter jo hitreje zaključiti, kar še posebej za manjša podjetja ne sme biti uganka. Podjetja, ki uporabljajo CRM@SmartBit, imajo zaradi lažjega vpisovanja dogajanja in stopenj (prvi klic – povpraševanje – predračun – prodaja) boljši pregled nad samo prodajo, ki jo lažje zaključujejo. Tako lahko prodajalci bolje sledijo podjetjem in pogovorom ter so fleksibilni za potencialno uspešno zaključeno prodajo.

VSA PODJETJA ŽELIJO VPOGLED V PODATKE STRANK

Vsak prodajalec mora poznati kupca, njegove želje, kaj, kdaj in zakaj želi kupiti. Podatki kot so poročila o stranki, datumih in naročila mora imeti vedno pri roki.

Takoj po integraciji postane CRM@SmartBit prostor za zbiranje, segmentiranje in upravljanje z novimi leadi. Podjetje lažje pregleduje uspešnost prodaje ter pridobljene podatke uporabi za izboljšanje marketinške strategije in prodajnega procesa. Zaposleni pa ne izgubljajo časa z iskanjem po podatkih in iščejo kontekst iz prejšnjih pogovorov, saj imajo vse podatke v CRM-ju. Prednost CRM sistema je tudi v tem, da vam zagotavlja, da ne izgubite nobenega novega leada oziroma nove potencialne priložnosti prodaje.

VSA PODJETJA ŽELIJO USPEŠNO PONUDITI NOVE STORITVE IN PRODUKTE SVOJIH KUPCEM

Ali imate pregled nad novimi prodajnimi priložnostmi, ki jih lahko ponudite že obstoječim kupcem?

Vsa podjetja potrebujejo hitro pripravo seznamov iz obstoječih prodaj in priložnosti, ki omogočajo segmentiranje kupcev po geografskih področjih, klasifikaciji artiklov ter drugih značilnostih. Pridobljeni seznami so osnova za izvajanje e-marketinga, da lahko nove izdelke in storitve hitro ponudite potencialnim strankam.

Z e-marketingom lahko mala podjetja:

1.           Samostojno pripravijo sezname in jih targetirano pošiljajo naprej najbolj primernim strankam.

2.           Pošiljajo personalizirane maile več ljudem hkrati.

3.           Shranijo osnove maila ter jih nadgrajujejo.

4.           Preko analitike pregledajo uspeh mailov.

Ne glede na to ali je vaša ekipa sestavljena iz dvajsetih ali treh ljudi, lahko CRM sistem izboljša vašo prodajo in delo na več načinov.

Kako pomemben je CRM sistem za vaše podjetje, lahko ugotovite šele, ko ga integrirate v vaše podjetje. Če bi radi preverili ali bi bil CRM@SmartBit primerna nadgradnja za vaše podjetje, nam pišite za demo verzijo CRM-ja ali pa izkoristite ponudbo 50% znižanega CRM@SmartBit sistema.

Pogoj za integracijo je ERP sistem PANTHEON.

Obvladovanje zalog v proizvodnji

Za uspeh podjetja je potrebnih več dejavnikov in eden izmed njih je obvladovanje zalog v skladiščih. Podjetja lahko imajo težave s prevelikimi zalogami (materiala, proizvodov in blaga), saj je le-te potrebno financirati. Po drugi strani pa podjetje s premajhnimi zalogami ne more pravočasno zagotoviti blaga za svoje kupce oziroma materiala proizvodnji. S primerno programsko rešitvijo se podjetje lahko učinkovito izogne težavam pri obvladovanju zalog in tako pozitivno vpliva na svojo likvidnost in uspešnost.

Pomembnost komunikacije med prodajo, nabavo in proizvodnjo

Podjetja na operativnem nivoju porabijo veliko časa s pridobivanjem in obdelavo podatkov ter medsebojnim komuniciranjem med prodajo, nabavo in proizvodnjo. V ERP Pantheon so vsi podatki  (kot so stanje zalog materiala, polproizvodov in blaga, potrebe iz proizvodnje po materialih in polproizvodih, potrebe kupcev po blagu in proizvodih) shranjeni v posameznih tabelah, zaposleni pa lahko podatke pridobijo s klikom na določene izpise.

MNF@SmartBit je aplikacija, neposredno povezana z ERP Pantehon v obliki tabel, ki črpajo podatke iz različnih področij ter jih prikažejo po posameznih modulih z namenom lažje preglednosti ter organizacije. Ker podjetje dobiva naročila in se stanje v skladišču se spreminja, je pomembno, da vsi operativni izvajalci vidijo osvežene podatke v isti tabeli kjerkoli in kadarkoli, saj le tako ne prihaja do neskladij. Podjetja, ki uporabljajo MNF@SmartBit kot prednost navajajo ravno enostaven vpogled v vedno aktualne podatke, ki omogoča hitro reagiranje na spremembe in s tem hiter obrat zalog.

Podjetja, ki so implementirala MNF@SmartBit poročajo o učinkovitejšem obvladovanju zalog in boljšem sodelovanju med prodajo – nabavo – proizvodnjo.

Skladišče v podjetju Ilkos d.o.o., kjer imajo uvedene SmartBit rešitve (CRM, MNF, MES in WMS)

Uvedba MNF@SmartBit

Zagotavljanje pretočnosti podatkov med posameznimi službami je del uspešnosti podjetja, še posebej so pomembni podatki o prodaji (plan prodaje, najave in naročila kupcev).

V aplikaciji MNF@SmartBit lahko operativni prodajni plan spremljamo na nivoju artikla zaloge ter skozi zgodovino prodaje, iz česar dobimo informacijo o samem trendu prodaje. Tako lahko primerjamo prodajo s planom ter obvladujemo najave in naročila kupcev vnaprej ter s tem pridobimo informacije o pokritosti naročil z zalogami. Istočasno obvladujemo tudi naročila dobaviteljem ter lansiranje zahtevkov lastni proizvodnji.

Opazili smo, da so podjetja po implementaciji rešitve MNF@SmartBit poročale o učinkovitejšem obvladovanju zalog in boljšem sodelovanju med posameznimi službami prodaje, nabave in proizvodnje. Potrebe po blagu in proizvodih so bile natančnejše in na voljo pravočasno,  s tem pa so si zagotovili obvladovanje procesa glede na prodajne potrebe.

Če vas zanima, kako bi lahko MNF@SmartBit implementirali v vaše podjetje, nas lahko kontaktirate na sales@smartbit.si ali izpolnite naš kontaktni obrazec, da lahko pogovorimo o vaših željah pri učinkovitejšem obvladovanju zalog.

Prijava na e-novice

Prijavi se na e-novice in ostani v stiku.

  Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.

  S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.