Fornix d.o.o. v sodelovanju s SmartBit rešitvami

Za podjetje Fornix velja slogan, zapisan na njihovi spletni strani: “Simplify is our claim.” Filozofija, ki definira podjetje, je poenostaviti celotno poslovanje, strukturo in organizacijo tehnologije ter odnose s kupci in partnerji.

Od leta 2017, ko delamo za podjetje Fornix, lahko rečemo, da je pri njih Lean production stvarnost. Procesi so optimizirani in njihovo podjetje deluje z vsemi pomembnimi avtomobilskimi znamkami.

Z rešitvijo Pantheon ERP in našimi dodatnimi SmartBit rešitvami MNF@SmartBit, MES@SmartBit in WMS@SmartBit ter pomožnimi rešitvami APP Smartbit, smo postavili učinkovit informacijski sistem. Procesi med prodajo, nabavo in proizvodnjo so zato učinkoviti in pravilno razdeljeni, kar omogoča večjo jasnost pri delu.

MNF@SmartBit

Proizvodnja Fornix in vpeljava rešitve MNF@Smartbit in MES@SmartBit

MNF@SmartBit se uporablja v proizvodnji kot vez med prodajo in proizvodnjo, ter orodje za načrtovanje in planiranje proizvodnje. Načrtovanje proizvodnje poteka po sistemu vodilnega urnika proizvodnje MPS, pridobijo se informacije o zasedenosti zmogljivosti virov, omogoči se načrtovanje proizvodnje in na podlagi teh informacij pridobimo potrebe po človeških virih. Obenem se naslonimo na produkt Pantheon in zagotovimo še podatke vezane za materialno oskrbo proizvodnje.

Spremljanje proizvodnje se izvaja prek neposrednega vnosa proizvodnje (MES@SmartBit) s terminali.

WMS@SmartBit

WMS@SmartBit Warehouse sistem
WMS@SmartBit Warehouse sistem v podjetju Fornix

WMS@SmartBit Warehouse sistem ima nadzor nad materiali in izdelki. Skrbi za porabo FIFO polizdelkov v proizvodnji. Sistem je neposredno povezan s proizvodnjo in omogoča neposreden prenos izdelkov na lokacijo v skladišču.

Podatki se združujejo v financah, ki z internimi analizami in dodatnimi analizami, ki je vzpostavljen skozi MS Power BI, zagotovi učinkovit nadzorni sistem.

Končni rezultat uvedbe celovitega informacijskega sistema je optimizacija virov, povezanih z informacijskim procesom, optimizacija zalog materiala in polizdelkov ter povečanje učinkovitosti proizvodnje.

Sistem gre v smer, da Proizvodnja 4.0 v podjetju Fornix postane realnost.

Splošno prepričanje je, da je CRM koristen samo za velika podjetja. Velikokrat zato manjša podjetja ne razmišljajo o integraciji orodja CRM zaradi majhnosti podjetja. Resnica je, da se tako velika kot manjša podjetja soočajo s podobnimi problemi. Naš CRM@SmartBit je zasnovan tako, da rešuje težave manjših podjetij kot sta:

  • omejena razpoložljivost prodajnega osebja,
  • slabša informacijska podpora, ki analizira podatke,

ter težave velikih podjetij kot sta:

  • problem nadzora nad prodajno ekipo,
  • obdelava in segmentiranje prodajnih podatkov (ker je količina podatkov večja),

Če še vedno mislite, da je vaše podjetje premajhno za integracijo CRM, preberite naše razloge za izboljšanje delovanja podjetja z uporabo CRM@SmartBit.

VSA PODJETJA ŽELIJO USPEŠNO IN HITRO ZAKLJUČITI PRODAJO

Kako močna je vaša ekipa pri zaključevanju prodaje? Ali vedno pokličete in preverite pri potencialni stranki, da priložnost ni izgubljena?

Vsa podjetja si želijo povečati prodajo ter jo hitreje zaključiti, kar še posebej za manjša podjetja ne sme biti uganka. Podjetja, ki uporabljajo CRM@SmartBit, imajo zaradi lažjega vpisovanja dogajanja in stopenj (prvi klic – povpraševanje – predračun – prodaja) boljši pregled nad samo prodajo, ki jo lažje zaključujejo. Tako lahko prodajalci bolje sledijo podjetjem in pogovorom ter so fleksibilni za potencialno uspešno zaključeno prodajo.

VSA PODJETJA ŽELIJO VPOGLED V PODATKE STRANK

Vsak prodajalec mora poznati kupca, njegove želje, kaj, kdaj in zakaj želi kupiti. Podatki kot so poročila o stranki, datumih in naročila mora imeti vedno pri roki.

Takoj po integraciji postane CRM@SmartBit prostor za zbiranje, segmentiranje in upravljanje z novimi leadi. Podjetje lažje pregleduje uspešnost prodaje ter pridobljene podatke uporabi za izboljšanje marketinške strategije in prodajnega procesa. Zaposleni pa ne izgubljajo časa z iskanjem po podatkih in iščejo kontekst iz prejšnjih pogovorov, saj imajo vse podatke v CRM-ju. Prednost CRM sistema je tudi v tem, da vam zagotavlja, da ne izgubite nobenega novega leada oziroma nove potencialne priložnosti prodaje.

VSA PODJETJA ŽELIJO USPEŠNO PONUDITI NOVE STORITVE IN PRODUKTE SVOJIH KUPCEM

Ali imate pregled nad novimi prodajnimi priložnostmi, ki jih lahko ponudite že obstoječim kupcem?

Vsa podjetja potrebujejo hitro pripravo seznamov iz obstoječih prodaj in priložnosti, ki omogočajo segmentiranje kupcev po geografskih področjih, klasifikaciji artiklov ter drugih značilnostih. Pridobljeni seznami so osnova za izvajanje e-marketinga, da lahko nove izdelke in storitve hitro ponudite potencialnim strankam.

Z e-marketingom lahko mala podjetja:

1.           Samostojno pripravijo sezname in jih targetirano pošiljajo naprej najbolj primernim strankam.

2.           Pošiljajo personalizirane maile več ljudem hkrati.

3.           Shranijo osnove maila ter jih nadgrajujejo.

4.           Preko analitike pregledajo uspeh mailov.

Ne glede na to ali je vaša ekipa sestavljena iz dvajsetih ali treh ljudi, lahko CRM sistem izboljša vašo prodajo in delo na več načinov.

Kako pomemben je CRM sistem za vaše podjetje, lahko ugotovite šele, ko ga integrirate v vaše podjetje. Če bi radi preverili ali bi bil CRM@SmartBit primerna nadgradnja za vaše podjetje, nam pišite za demo verzijo CRM-ja ali pa izkoristite ponudbo 50% znižanega CRM@SmartBit sistema.

Pogoj za integracijo je ERP sistem PANTHEON.

Dober poslovni rezultat s CRM@SmartBit

S CRM@Smarbit PRIHRANITE ČAS PRI VNOSIH IN PONUDBAH

Prednost CRM@SmartBit je predvsem hitra uvedba ter sinhronizacija med ERP Pantheon ter CRM. CRM@SmartBit samodejno poskrbi, da se podatki iz Pantheona prenesejo v CRM ter podatki iz CRM prenesejo v Pantheon. Tako vsi operativni izvajalci vidijo osvežene podatke kjerkoli in kadarkoli, saj le tako ne prihaja do neskladij.

CRM DOPOLNI DOBRO STRATEGIJO PRODAJE

Več informacij imate o podjetju, bolj uspešno lahko z njimi komunicirate. V CRM@SmartBit lahko zapišete vso interakcijo s stranko (vsebina klicev, zgodovina pogovorov, osebe s katerimi se pogovarjate, planirani sestanki, naročila, pogodbene cenike), kar vam pomaga, da svojo strategijo prodaje dopolnite in izboljšate.

Koledar v CRM@SmartBit

CRM IZBOLJŠA USPEŠNOST TER KOMUNIKACIJO MED ODDELKI V PODJETJU

Zaradi avtomatiziranih procesov omogoča vsem v podjetju (če ima oseba za to tudi pravice v ERP Pantheon) pregled nad klici, maili, pogovori, koledarjem ter ponudbami posameznimi strankami. Tako lahko osebe v prodaji in marketingu dostopajo do vseh informacij, ki so pomembne za uspešno prodajo – od prodajnega lijaka do zaključka prodaje oziroma neuspešne prodaje. Ekipe lahko tako še boljše sodelujejo, saj je izmenjava podatkov zanesljiva in hitra.

Pregled nad prodajo - Prodajni lijak v CRM@SmartBit
Prodajni lijak v CRM@SmartBit

CRM OMOGOČA KREIRANJE POTNIH IN SERVISNIH NALOGOV

Priprava in vnos podatkov na potni oz servisni nalog običajno vzame precej časa. Zato smo v CRM@SmartBit dodali opcijo kreiranja tako potnega, kakor tudi servisnega naloga zelo hitro in enostavno. Potrebujemo le internetno povezavo ter skozi pozicije definiramo pot ter evidentiramo stroške nastale na poti (parkirnina, cestnina itd), oziroma zajamemo porabljen material pri izvajanju servisne storitve.

Primer kreiranja servisnega naloga v CRM@SmartBit
Primer kreiranja servisnega naloga v CRM@SmartBit

CRM PRISPEVA K LAŽJEMU REŠEVANJU ZAHTEVKOV STRANK

Za uspešno reševanje zahtevkov strank morajo podjetja spremljati zahtevke ter jih ustrezno planirati in zajemati izvedene aktivnosti. V CRM@SmartBit smo izkoristili logiko sevisnega modula znotraj Pantheona ter omogočili vse korake za izvedbo planiranja izvedbe in izvajalcev ter porabo časa in materiala.

Reševanje zahtevkov (HELPDESK) v CRM@SmartBit

Preverite kako lahko CRM@SmartBit pripomore k izdelavi uspešne prodajne strategije ter vam pomaga pri izboljšanju notranjih procesov podjetja. Preizkusite brezplačno demo verzijo CRM ali pa izkoristite 50% popust na izbran CRM@SmartBit do 30. septembra. Za več informacij o ponudbi rešite  kontaktni obrazec ali nam napišite mail na sales@app-smartbit.com.

Obvladovanje zalog v proizvodnji

Za uspeh podjetja je potrebnih več dejavnikov in eden izmed njih je obvladovanje zalog v skladiščih. Podjetja lahko imajo težave s prevelikimi zalogami (materiala, proizvodov in blaga), saj je le-te potrebno financirati. Po drugi strani pa podjetje s premajhnimi zalogami ne more pravočasno zagotoviti blaga za svoje kupce oziroma materiala proizvodnji. S primerno programsko rešitvijo se podjetje lahko učinkovito izogne težavam pri obvladovanju zalog in tako pozitivno vpliva na svojo likvidnost in uspešnost.

Pomembnost komunikacije med prodajo, nabavo in proizvodnjo

Podjetja na operativnem nivoju porabijo veliko časa s pridobivanjem in obdelavo podatkov ter medsebojnim komuniciranjem med prodajo, nabavo in proizvodnjo. V ERP Pantheon so vsi podatki  (kot so stanje zalog materiala, polproizvodov in blaga, potrebe iz proizvodnje po materialih in polproizvodih, potrebe kupcev po blagu in proizvodih) shranjeni v posameznih tabelah, zaposleni pa lahko podatke pridobijo s klikom na določene izpise.

MNF@SmartBit je aplikacija, neposredno povezana z ERP Pantehon v obliki tabel, ki črpajo podatke iz različnih področij ter jih prikažejo po posameznih modulih z namenom lažje preglednosti ter organizacije. Ker podjetje dobiva naročila in se stanje v skladišču se spreminja, je pomembno, da vsi operativni izvajalci vidijo osvežene podatke v isti tabeli kjerkoli in kadarkoli, saj le tako ne prihaja do neskladij. Podjetja, ki uporabljajo MNF@SmartBit kot prednost navajajo ravno enostaven vpogled v vedno aktualne podatke, ki omogoča hitro reagiranje na spremembe in s tem hiter obrat zalog.

Podjetja, ki so implementirala MNF@SmartBit poročajo o učinkovitejšem obvladovanju zalog in boljšem sodelovanju med prodajo – nabavo – proizvodnjo.

Skladišče v podjetju Ilkos d.o.o., kjer imajo uvedene SmartBit rešitve (CRM, MNF, MES in WMS)

Uvedba MNF@SmartBit

Zagotavljanje pretočnosti podatkov med posameznimi službami je del uspešnosti podjetja, še posebej so pomembni podatki o prodaji (plan prodaje, najave in naročila kupcev).

V aplikaciji MNF@SmartBit lahko operativni prodajni plan spremljamo na nivoju artikla zaloge ter skozi zgodovino prodaje, iz česar dobimo informacijo o samem trendu prodaje. Tako lahko primerjamo prodajo s planom ter obvladujemo najave in naročila kupcev vnaprej ter s tem pridobimo informacije o pokritosti naročil z zalogami. Istočasno obvladujemo tudi naročila dobaviteljem ter lansiranje zahtevkov lastni proizvodnji.

Opazili smo, da so podjetja po implementaciji rešitve MNF@SmartBit poročale o učinkovitejšem obvladovanju zalog in boljšem sodelovanju med posameznimi službami prodaje, nabave in proizvodnje. Potrebe po blagu in proizvodih so bile natančnejše in na voljo pravočasno,  s tem pa so si zagotovili obvladovanje procesa glede na prodajne potrebe.

Če vas zanima, kako bi lahko MNF@SmartBit implementirali v vaše podjetje, nas lahko kontaktirate na sales@smartbit.si ali izpolnite naš kontaktni obrazec, da lahko pogovorimo o vaših željah pri učinkovitejšem obvladovanju zalog.

CRM SmartBit

Pristopov do prodajne strategije je veliko in so v prvi vrsti odvisni od prodajalcev. Običajno se prodajalci zanašajo na način komunikacije, pristop in izgled, pogosto pa zanemarijo samo strategijo prodaje, ki bi jim lahko zagotovila uspešnejšo prodajo.

Pri pripravi strategije, je potrebno definirati kako bo kupec z našim izdelkom izboljšal svoj vsakdan.

Ko se pripravi osnovni seznam prednosti za kupca, je pomembno, da se le-ta dopolnjuje tudi skozi pogovore s strankami. Še bolje pa je, da se ti podatki zapišejo znotraj CRM@SmartBit rešitve ter se tako zagotovijo vse informacije na enem mestu.

Ko prodajalec določi glavne prednosti storitve ali izdelka, ki ga prodaja, je potrebno določiti ciljno skupino strank. Vprašati se morate, kdo so podjetja in osebe, ki bi bile potencialne stranke ter s katero osebo v podjetju bi se bilo najbolje dogovoriti za sestanek. Zaradi CRM@SmartBit lahko že obstoječe stranke lažje spoznate in ste v prednosti pred konkurenco, saj lahko pridobite podatke o tem, kdo je kuec, kaj in kdaj je kupil ter na kakšen način je komuniciral.

Kontaktni podatki v CRM@SmartBit

V prodajni strategiji je pomembno definirati pristope v prodaji. Pri izbiri le-teh imate s sistemom CRM@Smartbit odprte roke. Določite jih lahko skozi dokumente v naročilih in v obliki statusov, ki predstavljajo korake v procesu prodaje. Z označenimi koraki prodaje lažje spremljate proces ter posledično lažje nadaljujete, saj ste si v todo-jih zapisali obnovo pogovora ter ključne točke za naslednjič. Tako ste v prodaji bolj samozavestni, saj poznate želje stranke ter iščete rešitve.

Skozi TODO-je tudi lažje spremljate druge prodajalce, saj vam oznake povedo na kateri stopnji je prodaja (na začetku, pri ponudbi, pri predplačilu itd.). S sistematično analizo tako prodanih kot izgubljenih priložnosti lahko dopolnjujete svojo prodajno strategijo, saj CRM@SmartBit nudi pregled vseh aktivnosti prodajalca.

Ko je prodajni proces zaključen (pozitivno ali negativno), je pomembno, da prodajno strategijo dopolnimo z informacijo o konkurenčni prednosti ali slabosti, ki jo je kupec pridobil. Ta informacija je pomembna tako za pripravo novih prodajnih strategij kot tudi za izboljšanje notranjih procesov v podjetju (izboljšanje storitev, proizvodov ali prodajnega programa).

Preverite kako lahko CRM@SmartBit pripomore k izdelavi uspešne prodajne strategije ter vam pomaga pri izboljšanju notranjih procesov podjetja. Preizkusite brezplačno demo verzijo CRM ali pa izkoristite 50% popust na izbran CRM@SmartBit do 30. septembra. Za več informacij o ponudbi rešite  kontaktni obrazec ali nam napišite mail na sales@app-smartbit.com.

Podjetja so v preteklih mesecih uvedla vse potrebne ukrepe, da zagotovijo varnost podjetij, zaposlenih ter varnost nas vseh. Določeno delo nekaterih se je zato preselilo iz delovnega okolja domov – to pa ne pomeni, da so podjetja izpuščala nove priložnosti, saj so se prodaje še vedno zgodile. Nekatera podjetja so se tudi po preklicu epidemije odločile, da delo od doma obdržijo ter v večji meri izkoristijo možnosti, ki jih ponuja sistem CRM.

Podjetja so se za CRM@SmartBit, ki je vezan na ERP Pantheon, odločale iz različnih razlogov. Nekatera podjetja so se za rešitev odločila zaradi celovitega vpogleda strank in njihovih aktivnosti,  planiranja dela serviserjev, nekateri zaradi lažjega razporejanja prodajalcev na terenu ter zaradi boljše osredotočenosti prodajalcev na rezultat

Zdaj, v času COVIDa-19, se lahko podjetja zaradi sprememb delovanja ali zaradi okrnitve del lahko pregledajo možne izboljšave podjetja ter si zagotovite, da procesi dela potekajo tekoče ter so prodajalci še vedno produktivni, čeprav izven delovnega okolja.

Pridobite čas z boljšo organizacijo dela od doma

Zaradi dela od doma je mogoče, da se nekatere stvari pozabijo ali izgubijo, predvsem ker ni osebnega stika in sestankov osebno. Nekatera podjetja, ki jih obiščemo uporabljajo več koledarjev (Office koledar, Google koledar). Vse to lahko podjetjem povzroči zmedo, več dela ter več možnosti, da informacije ne pridejo do vseh zaposlenih. Zaradi dela izven delovnega okolja je zdaj še posebej pomembno, da se ne zamudijo informacije, ki so pomembne za efektivno delo od doma.  Pomembno je, da so podatki kot so klici, zapiski (to do), zgodovine pogovorov, dogovorjene video konference in online sestanki na enem mestu.

Pri vzpostavitvi CRM@SmartBit koledarja lahko sestanke, naloge in kampanje vežete na posamezne stranke in priložnosti.  Rezultat dela je boljša lastna organiziranost ter poznavanje nalog drugih, saj lahko v programu vidite tudi aktivnosti sodelavcev. Tako prihranite čas ter zvečate produktivnost.

CRM@SmartBit koledar

Uredite podatke strank ter pripravite sezname za nove kampanje

Za boljše priložnosti in boljšo organizacijo strank, je pomembno, da lahko v CRM@SmartBit hitro izluščimo stranke, ki jih želimo podrobneje pregledati. Lahko pregledate prodajne priložnosti ter preučite, kako obdelujete stranko od zanimanja do faze prodaje. Z vsemi informacijami, ki jih pridobite v CRM@SmartBit, lahko preverite svojo uspešnost ter morda tudi spremenite strategijo prodaje v bolj uspešno.

CRM@SmartBit prodajni lijak

Priporočamo tudi, da pregledate vaše dosedanje stranke in njihove realizirane prodaje. Obstoječe stranke vas poznajo in imate že vzpostavljen poslovni odnos z njimi. Pripravite si sezname za kampanje ter pripravite terminski plan za njihove izvajanje.

Da vam pomagamo začeti sveže in brez neuporabnih podatkov vam ponujamo 50% popust do 30.septembra za vašo želeno verzijo CRM@SmartBit . Obenem pa si lahko pripravite načrt vaših aktivnosti ter se usmerite v nove rezultate in uspehe. Za več informacij o ponudbi rešite kontaktni obrazec ali nam napišete mail na sales@app-smartbit.com.

Prijava na e-novice

Prijavi se na e-novice in ostani v stiku.

    Dovoljujem, da me obveščate o ponudbah glede SmartBit rešitev.

    S klikom na gumb “Pošlji” dovoljujem, da SmartBit d.o.o. moje osebne podatke do preklica hranita in obdelujeta za namene, podrobno opisane tukaj, ki vključujejo spremljanje mojih aktivnosti na spletni strani ter mojih zanimanj z namenom oblikovanja personaliziranih vsebin in ponudb.