Opšte uverenje je da je CRM koristan samo velikim kompanijama. Stoga male kompanije ne razmišljaju puno o integraciji CRM alata zbog same veličine kompanije. Istina je da se velike i male kompanije suočavaju sa sličnim problemima. Naš CRM@SmartBit je napravljen tako da rešava poteškoće manjih kompanija poput:

 • ograničena raspoloživost prodajnog osoblja,
 • slabija informaciona podrška koja analizira podatke,
 • i poteškoće velikih kompanija poput:
 • problem kontrole nad prodajnim timom,
 • obrada i segmentiranje prodajnih podataka (jer je količina podataka veća),

Ako i dalje smatrate da je vaša kompanija premala za integraciju CRM-a, pročitajte naše razloge za unapređenje rada kompanije korišćenjem CRM@SmartBita.

SVE KOMPANIJE ŽELE DA USPEŠNO I BRZO ZAVRŠE PRODAJU

Koliko je jak vaš tim u završavanju prodaje? Da li uvek zovete i proveravate kod potencijalnih klijenata da niste izgubili priliku?

Sve kompanije žele da povećaju prodaju i što brže da je završe, što posebno za manje kompanije ne sme biti zagonetka. Kompanije koje koriste CRM@SmartBit imaju zbog lakšeg upisivanja događaja i stepena (prvi poziv – upit – predračun – prodaja) bolji pregled same prodaje koju potom lakše završavaju. Tako prodavci mogu bolje pratiti poslovanje i razgovore te su  fleksibilniji za potencijalno uspešno završavanje prodaje.

SVE KOMPANIJE ŽELE UVID U PODATKE KLIJENATA

Svaki prodavac mora poznavati kupca, njegove želje, šta, kada i zašto želi da kupi. Podatke poput izveštaja o klijentima, datumima i narudžbama uvek mora imati pri ruci.

Odmah nakon integracije, CRM@SmartBit postaje prostor za prikupljanje, segmentiranje i upravljanje novim leadovima. Kompanija lakše pregledava uspešnost prodaje i prikupljene podatke koristi za unapređenje marketinške strategije i prodajnog procesa. Zaposleni ne gube vreme u traženju podataka i ne traže kontekst iz ranijih razgovora, jer sve podatke imaju u CRM-u. Prednost CRM sistema je i u tome da vam obezbeđuje da ne izgubite nijedan novi lead odnosno nove potencijalne mogućnosti prodaje.

KOMPANIJE ŽELE USPEŠNO DA PONUDE NOVE USLUGE I PROIZVODE SVOJIM KUPCIMA

Imate li pregled nad novim prodajnim mogućnostima koje možete ponuditi već postojećim kupcima?

Svim kompanijama je potrebna brza priprema liste iz postojećih prodaja i mogućnosti koje omogućavaju segmentiranje kupaca prema geografskim područjima, klasifikaciji proizvoda i drugim karakteristikama. Prikupljeni popisi predstavljaju osnov za sprovođenje e-marketinga, kako bi se novi proizvodi i usluge mogli brzo ponuditi potencijalnim klijentima.

Sa e-marketingom male kompanije mogu:

 • Samostalno napraviti liste i ciljano ih slati dalje najprikladnijim klijentima.
 • Istovremeno većem broju ljudi slati personalizovane e-mailove.
 • Sačuvati bazu e-mailova i nadograđivati je.
 • Putem analitike pregledavati uspeh e-mailova.

Bez obzira na to da li je vaš tim sačinjen od dvadeset ljudi ili tri čoveka, CRM sistem može unaprediti vašu prodaju i rad na više načina.

Koliko je važan CRM sistem za vašu kompaniju možete utvrditi odmah čim ga integrišete u vašu kompaniju. Ukoliko biste želeli da proverite da li CRM@SmartBit predstavlja primerenu nadogradnju za vašu kompaniju, pišite nam za demo verziju CRM-a ili iskoristite ponudu za 50% sniženu cenu CRM@SmartBit sistema.

Uslov za integraciju je ERP sistem PANTHEON.

Back to all news
Prijava na e-vesti

Prijavite se za e-vesti i ostanite u kontaktu.

  Dozvoljavam vam da me obavestite o ponudama u vezi sa SmartBit rešenjima.

  Klikom na dugme „Pošalji“ dozvoljavam SmartBit d.o.o. do otkazivanja, čuvaju i obrađuju moje lične podatke u svrhe koje su ovde detaljno opisane, koje uključuju praćenje mojih aktivnosti na veb stranici i mojih interesovanja u svrhu kreiranja personalizovanog sadržaja i ponuda.