Fornix d.o.o. v sodelovanju s SmartBit rešitvami

За претпријатието Fornix важи слоганот, напишан на нивната интернет страница: “Simplify is our claim.” Филозофијата, којашто го дефинира претпријатието, е да се упростат севкупното работење, структурата, организацијата на технологијата и односите со купувачите и партнерите.

Од 2017 година, откако работиме за претпријатието Fornix, можеме да кажеме дека кај нив Lean production е реалност. Процесите се оптимизирани и нивното претпријатие работи со сите позначајни автомобилски брендови.

Со решението Pantheon ERP и нашите дополнителни SmartBit решенија: MNF@SmartBit, MES@SmartBit и WMS@SmartBit, како и помошните решенија APP Smartbit, поставивме ефикасен информациски систем. Поради тоа процесите меѓу продажбата, набавката и производството се ефикасни и правилно распределени, што овозможува поголема јасност при работата.

MNF@SmartBit

Производство на Fornix и воведување на решението MNF@Smartbit и MES@SmartBit

MNF@SmartBit се применува во производството како врска меѓу продажбата и производството, а исто така и како алатка за дизајнирање и планирање на производството. Планирањето на производството се одвива според системот на водечки распоред на производството MPS, се добиваат информации за зафатеноста на капацитетите на ресурсите, се овозможува планирање на производството и врз основа на тие информации да се утврдат потребите од човечки ресурси. Воедно се потпираме и на продуктот Pantheon и обезбедуваме и податоци во врска со материјалното снабдување на производството.

Следењето на производството се врши преку директно внесување на производството (MES@SmartBit) со терминали.

WMS@SmartBit

WMS@SmartBit Warehouse sistem
WMS@SmartBit Warehouse систем во претпријатието Fornix

WMS@SmartBit Warehouse систем има надзор над материјалите и производите. Се грижи за примена на FIFO полупроизводите во производството. Системот е директно поврзан со производството и овозможува директен пренос на производите на локацијата во складот.

Податоците се спојуваат во одделот за финансии, којшто со интерни анализи и дополнителни анализи,  којшто е воспоставен преку MS Power BI и обезбедува ефикасен надзорен систем.

Крајниот резултат од воведувањето на севкупниот информациски систем е оптимизација на ресурсите, поврзани со информацискиот процес, оптимизација на залихите на материјал и полупроизводи, како и зголемување на ефикасноста на производството.

Системот се движи во насока Производството 4.0 во претпријатието Fornix да стане реалност.

Назад на вестите
Претплатете се на е-вести

Пријавете се за е-вести и останете во контакт.

    Vi dozvoluvam da me informirate za ponudite vo vrska so rešenijata na SmartBit.

    Со кликнување на копчето „Испрати“, дозволувам SmartBit d.o.o. додека не се откажат, тие ги складираат и обработуваат моите лични податоци за целите опишани овде детално, кои вклучуваат следење на моите активности на веб-локацијата и моите интереси со цел создавање персонализирана содржина и понуди.