Операција Eposlovanje SmartBit d.o.o. ОП20.08608 се кофинансира преку јавниот тендер „Е-БИЗНИС 2019-2022“, во рамките на мерките:

  • Електронска размена на податоци
  • Дигитализација на претставите на саемот
  • Веб-страници за странски пазари
  • Онлајн продавници
  • Зајакнување на компетенциите – обука

Цел на јавниот тендер од перспектива на Оперативната програма за имплементација на европската кохезиона политика е да се подобрат можностите на малите и средните претпријатија за влез или проширување на своето работење на странските пазари и на тој начин да се зголеми нивната меѓународна конкурентност преку воспоставување или надградба на електронски бизнис.

Целта на операцијата е да се поддржи влезот во глобалните синџири на вредност и новите пазари и да се зголеми меѓународната конкурентност преку кофинансирање на прифатливите трошоци за основање или надградба на електронски бизнис.

Финансиска поддршка: 29.995,00 евра Операцијата е спроведена во периодот од 01.01.2022 до 31.08.2022 година.

Повеќе информации за кохезионата политика во Словенија: http://www.eu-skladi.si/?set_language=en

Инвестицијата е кофинансирана од Република Словенија и Европската Унија од Европскиот фонд за регионален развој.

Претплатете се на е-вести

Пријавете се за е-вести и останете во контакт.

    Vi dozvoluvam da me informirate za ponudite vo vrska so rešenijata na SmartBit.

    Со кликнување на копчето „Испрати“, дозволувам SmartBit d.o.o. додека не се откажат, тие ги складираат и обработуваат моите лични податоци за целите опишани овде детално, кои вклучуваат следење на моите активности на веб-локацијата и моите интереси со цел создавање персонализирана содржина и понуди.